Luận án Về căn jacobson, js - Căn và các l˛ p căn của nửa vành

<p> Định lý 3.3.4. Gi£ sß M là mºt lớp ch‰nh quy cıa lớp phŒ dụng U c¡c nßa vành. Khi đó, lớp c«n tr¶n UM là di truy•n n‚u và ch¿ n‚u M thỏa m¢n đi•u ki»n sau: N‚u I là mºt iđ¶an kh¡c không cıa S 2 U và A 2 M là mºt £nh đồng c§u kh¡c không cıa I th tồn t⁄i mºt £nh đồng c§u kh¡c không B cıa S sao cho B 2 M. Định lý 3.3.5. N‚u M là mºt lớp ch‰nh quy c¡c nßa vành có đơn vị cıa lớp phŒ dụng U th lớp c«n tr¶n UM là di truy•n. Theo V‰ dụ 3.1.8 và Định lý 3.3.5, ta có h» qu£ sau đ¥y: H» qu£ 3.3.6. Cho lớp phŒ dụng U t§t c£ c¡c nßa vành. Khi đó, Lớp c«n Brown-McCoy cıa U là di truy•n. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY