[Tóm tắt] Luận án Triết học phật giáo qua Tứ Diệu Đế và ý nghĩa của nó

<p> Sự ra đời của Tứ Diệu Đế gắn liền với bối cảnh lịch sử, kinh tế, chính trị - xã hội của Ấn Độ đương thời. Đây là thời kỳ xã họi Ấn Độ trải qua sự phân biệt đẳng cấp khắc nghiệp và nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền là sở hữu tối cao về ruộng đất và thần dân. Mâu thuẫn giữa tầng lớp trên và tầng lớp dưới của xã hội ngày càng diễn ra khắc nghiệt, dẫn đến sự phản kháng của quần chúng lao động nhằm đòi tự do, công bằng, bình đẳng. Do đó, Phật giáo ra đời cùng với cốt lõi là Tứ Diệu Đế đã đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân, phản ánh nỗi đau khổ của con người, chống lại chế độ phân biệt đẳng cấp. Đồng thời, Tứ Diệu Đế với chủ trương bác bỏ uy quyền thần thánh, xây dựng niềm tin vào con người đã chống lại sự thống trị của giáo lý kinh Veda và đạo Bà la môn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY