[Tóm tắt] Luận án Tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1961 – 1975

4. Một số đề xuất từ quá trình nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam Một là, nghiên cứu về BTHTWC cũng như công tác tuyên huấn trong thời kỳ chiến tranh, cần có thêm những nghiên cứu chuyên sâu về các mô hình tổ chức và hoạt động chuyên môn của một số cơ quan chuyên trách của BTHTWC. Hai là, cần có các giải pháp cụ thể bảo tồn và phát huy các di tích từng là cơ sở hoạt động, căn cứ của BTHTWC trong thời kỳ kháng chiến ở nội đô Sài Gòn, thành các địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Ba là, cần có kế hoạch nhân lực, nghiệp vụ và kinh phí cho việc bảo quản, khai thác các tư liệu, ấn phẩm của BTHTWC để phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy chuyên môn những vấn đề liên quan đến các đơn vị của BTHTWC, các hoạt động đặc thù trong thời kỳ chiến tranh. Nghiên cứu phục dựng một cách chân thực hệ thống tổ chức độc đáo và sáng tạo trong chiến tranh cách mạng ở miền Nam, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí ngoan cường của dân tộc ta cho thế hệ trẻ. Bốn là, hàng năm nên tổ chức nghiêm túc và sinh động các hoạt động mạn đàm, hội thảo khoa học về BTHTWC, công tác tuyên huấn; tổ chức giao lưu nhân chứng, giới thiệu kỷ vật chiến tranh. Điều đó không chỉ là hành động tri ân thiết thực những cống hiến của thế hệ cha anh trong kháng chiến cứu nước, mà còn là cách giáo dục truyền thống, thực hiện “uống nước nhớ nguồn” một cách rất hiệu quả. Ngày nay, đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặt ra cho nước ta những tiền đề và cơ hội to lớn cũng những khó khăn, thách thức gay gắt, tác động đan xen rất phức tạp. Trong cuộc chiến đấu mới, công tác tuyên giáo vẫn là mặt trận quan trọng có ý nghĩa chiến lược, người làm công tác tuyên giáo vẫn là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, bảo vệ sự nghiệp cách mạng và thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở biên giới, hải đảo và vùng trời Tổ quốc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY