Luận Văn Tổng Hợp

Trắc ngiệm mạng máy tính

Trắc ngiệm mạng máy tính


<p> An toàn mạng theo nghĩa là bảo vệ và đảm bảo an toàn . Tài nguyên.của mạng. ARP tìm địa chỉ vật lý của trạm đích để tầng . Liên kết dữ liệu xây dựng khung thông tin (Frame). ATM có tốc độ trao đổi thông tin từ . 155 Mbps đến 622 Mbps Bảo mật là kỹ thuật che dấu thôn ...


Đề tài Bài soạn ôn thi công chức

Đề tài Bài soạn ôn thi công chức


<p> TRÍCH DẪN A. Câu hỏi vấn đáp: I. Nhóm câu hỏi về quan điểm, đường lối phát triển giáo dục và Luật giáo dục: Câu 1. Những quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục: 1. GD là quốc sách hàng đầu 2. Xây dựng nền GD có tính nhân văn, dân tộc, khoa học, hiện đại, theo định hướng ...


Đề tài Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật

Đề tài Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật


<p> Đây là một số đề thi cao học môn Lý luận Nhà nước và pháp luật của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề thi số 1 Câu 1: Chức năng kinh tế của nhà nước ta trong tiến trình đổi mới đất nước, hội nhập, xây dựng nhà nước pháp quyền: a) Nêu khái niệm chức năng kinh tế, n ...


Câu hỏi ôn tập môn quản lý Nhà Nước về kinh tế và đề cương ôn tập

Câu hỏi ôn tập môn quản lý Nhà Nước về kinh tế và đề cương ôn tập


<p> TRÍCH DẪN Câu 1. Trình bầy các khái niệm: mục tiêu, môi trường, cơ cấu, chức năng, đầu ra, đầu vào của hệ thống? Nghiên cứu các khái niệm này có ý nghĩa gì trong nghiên cứu quản lý nhà nước về kinh tế? Câu 2. Trình bày các nguyên lý điều khiển hệ thống : mối liên hê ngư ...


Đề tài Các câu hỏi thi công chức

Đề tài Các câu hỏi thi công chức


<p> CÂU HỎI Phần I: Câu 1: Đồng chí hiểu thế nào là cán bộ, công chức? Chế độ công chức dự bị được quy định như thế nào trong pháp lệnh cán bộ, công chức? So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa công chức và công dân? Câu 2: Trong pháp lệnh cán bộ, công chức: Tuyển dụn ...


Tài liệu ôn thi công chức: Quản lý nhà nước về kinh tế

Tài liệu ôn thi công chức: Quản lý nhà nước về kinh tế


<p> TRÍCH DẪN Chuyên đề 16 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ A. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nền kinh tế thị ...


Tài liệu ôn thi công chức TP Hồ Chí Minh

Tài liệu ôn thi công chức TP Hồ Chí Minh


<p> TRÍCH DẪN I./ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH Tổng quan về quản lý tài chính công II./PHÁP LỆNH CÁN BỘ CÔNG CHỨC -Đối tượng nào là cán bộ công chức, phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh cán bộ công chức -Những điều công chức không được làm -Quyền hạn, nghĩa vụ của CBCC -N ...


Nội dung cơ bản về quản lý thuế - Tài liệu bồi dưỡng cho công chức mới

Nội dung cơ bản về quản lý thuế - Tài liệu bồi dưỡng cho công chức mới


<p> Nội dung cơ bản về quản lý thuế - Tài liệu bồi dưỡng cho công chức mới TRÍCH DẪN Luật quản lý thuế đã được Quốc hội Khoá XI thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2007. Việc ban hành Luật quản lý thuế đã tạo nền tảng cho việc áp dụng cơ chế q ...


Bộ đề thi công chức tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2010

Bộ đề thi công chức tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2010


<p> BỘ ĐỀ THI “CÔNG CHỨC TƯ PHÁP-HỘ TỊCH GIỎI” NĂM 2010 I. CÂU HỎI LÝ THUYẾT: Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính có những nghĩa vụ và quyền gì? Đáp án: Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính p ...


Bộ đề thi công chức ngành bảo hiểm xã hội

Bộ đề thi công chức ngành bảo hiểm xã hội


<p> Ở một mức độ khác nhau các tổ chức chính trị điều tham gia QLNN. a) Các tổ chức chính trị XH là chổ dựa của NN, là cơ sở của chính quyền ND (điều 9 hiến pháp năm 1992) b) NN có trách nhiệm tạo cơ sở pháp lý và các điều kiện tài chính vật chất cho các các tổ chức XH t ...


Tài liệu ôn thi công chức Thuế

Tài liệu ôn thi công chức Thuế


<p> Tài liệu ôn thi công chức Thuế CÂU 1: Trình bày sự cần thiết khách quan quản lý nhà về kinh tế- tài chính : a/ Trình bày nội dung quản lý nhà nước về kinh tế: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường có điều tiết-nền kin ...


Tài liệu ôn thi tuyển sinh sau đại học môn tiếng Anh - Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Tài liệu ôn thi tuyển sinh sau đại học môn tiếng Anh - Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh


<p> Marks & Spencer (M&S) is Britain's favourite store. Tourists Jove it, too. It attracts a great variety of customers, from housewives to millionaires. The duchess of York, Dustin lIoffman, and the British Prime Minis1er arc just a few of its famous customers. Last year it m ...


Đề thi tuyển vào các Ngân Hàng

Đề thi tuyển vào các Ngân Hàng


<p> Tổng hợp 30 bộ đề thi tuyển dụng ứng viên, sinh viên thực tập vào ngân hàng Sacombank, ACB, Techcombank Eximbank, Agribank, Vietinbank, SHB, HSBC, Vietcombank . ứng tuyển vào các vị trí như: kế toán, kiểm toán, thanh toán quốc tế, giao dịch viên, chuyên viên khách hàng, . ...


Đề thi tuyển Sinh viên thực tập tại Ngân hàng

Đề thi tuyển Sinh viên thực tập tại Ngân hàng


<p> Tổng hợp các bộ đề thi tuyển sinh viên thực tập và tuyển dụng nhân viên chính thức vào các vị trí kế toán, giao dịch viên, nhân viên, . ở các ngân hàng như sacombank, vietcombank, viettinbank, Á châu, Đông Á, ngân hàng nhà nước . Bao gồm 10 bộ đề thi </p>


Tổng hợp các câu hỏi và đáp án ôn thi công chức: Quản lý nhà nước

Tổng hợp các câu hỏi và đáp án ôn thi công chức: Quản lý nhà nước


<p> (Bản scan) Công sở là nơi giao tiếp với công dânm nơi tổ chức công việc chung phục vụ nhân dân, phục vụ các cơ quan nhà nước thực thi công vụ, là hình ảnh thấy được cảu cbính quyền nhà nước trong quá trình hoạt động của mình theo chức năng và nhiệm vụ đươc giao. ...


Một số đề thi và câu hỏi ôn tập thi công chức

Một số đề thi và câu hỏi ôn tập thi công chức


<p> (Bản scan) Câu 1: Anh (chị) hãy chọn một phương án trả lời đúng và đánh giá dấu (X) vào ô trống Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào số: Công văn gửi vào Đảng ủy Công văn mật Thư viết tay trao đổi công việc giữa lãnh đạo hai cơ quan nhà nước cấp huyện (X) ...


Bộ đề thi Công chức tư pháp và hộ tịch giỏi

Bộ đề thi Công chức tư pháp và hộ tịch giỏi


<p> Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 (2 điểm) quy định người có công với cách mạng được trợ giúp pháp lý gồm: a) Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; (1 điểm) b) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; (0.5 điểm) c) Anh hùng Lực lượng ...


Tài liệu ôn thi công chức năm 2011

Tài liệu ôn thi công chức năm 2011


<p> Hiện nay có 03 cách phân loại công chức: -Phân loại theo trình độ đào tạo: chia công chức thành 03 loại: +Công chức loại A: Là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn giáo dục đại học và sau đại học gồm: cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. +Công ...


Tài liệu ôn thi công chức năm 2011 phần

Tài liệu ôn thi công chức năm 2011 phần


<p> Cơ quan, tổ chức, cá nhân có sáng kiến, thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát hiện, ngăn chặn hành vi gây lãng phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên thì được khen thư ...


Đề tài Các mẫu đề thi công chức năm 2010 vừa qua

Đề tài Các mẫu đề thi công chức năm 2010 vừa qua


<p> Cô quan Toång cuïc Thueá coù chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc khoaûn thu noäi ñòa, bao goàm: thueá, phí, leä phí vaø caùc khoaûn thu khaùc cuûa NSNN. Ñoàng thôøi, cuõng coù nhieäm vuï chæ ñaïo toaøn dieän vieäc thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù thu thueá vaø th ...