Luận Văn Kế Toán - Ngân Hàng

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cầu I Thăng Long

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cầu I Thăng Long


<p> Mục lục Lời nói đầu. 1 Phần I :Đặc điểm chung của Công ty ảnh hưởng đến hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm.2 I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 2 II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 3 1. Ngành nghề kinh doanh. 3 2. Địa bàn hoạt động. 3 3. Quy trình cô ...


Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần Cầu Đuống - Sông Hóa

Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần Cầu Đuống - Sông Hóa


<p> LỜI MỞ ĐẦU Thực hiện công cuộc đổi mới Đảng và Nhà nước ta đã chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Cơ chế thị trường mở ra như một luồng gió mới thức tỉnh các doanh nghiệp quốc doanh sau bao năm “ngủ say”đồng thời khu ...


Đề tài Hoàn thiện hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại& đầu tư Huy Phát

Đề tài Hoàn thiện hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại& đầu tư Huy Phát


<p> Công tác kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng của công ty đã có nhiều cố gắng trong việc cải tiến, đổi mới nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại ở một số khâu cần sửa đổi hoàn thiện hơn. Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác kế toán ở công ty, em xin mạnh dạn đề xuất một số ...


Luận văn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần

Luận văn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần


<p> Luận văn - Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Trong nền kinh tế thị trường, cùng với chính sách mở cửa hội nhập đã đặt các doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, trước những thách thức mà các doan ...


Đề tài Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng

Đề tài Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng


<p> Đối tượng áp dụng Cơ sở kinh doanh, cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngo ...


Đề tài Kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hà Hùng

Đề tài Kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hà Hùng


<p> Từ những năm đầu của thập kỷ 90 của thế kỷ thứ hai mươi đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, mở ra nhiều ngành nghề theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng phong ...


Đề tài Thuyết trình kế toán tài sản và khấu hao tài sản cố đinh

Đề tài Thuyết trình kế toán tài sản và khấu hao tài sản cố đinh


<p> TSCĐ là cơ sở vật chất của đơn vị. Nó phản ánh năng lực sản xuất hiện có và trình độ ứng dụng khoa học kĩ thuật vào hoạt động của đơn vị. TSCĐ là một trong các yếu tố quan trọng tạo khả năng tăng trưởng bền vững, tăng năng xuất lao động.Do đó, việc theo dõi thường xuyên tình ...


Đề tài Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng tin học trong xử lý chứng từ kế toán tại chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm

Đề tài Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng tin học trong xử lý chứng từ kế toán tại chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm


Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong cơ chế thị trường, hệ thống các ngân hàng thương mại cần phải có các thông tin nhanh nhạy, chính xác kịp thời. Với yêu cầu đòi hỏi hệ thống ngân hàng phải đổi mới toàn diện, từng bước hiện đại hoá Công nghệ ngân hàng. Trên cơ sở đầu tư trang bị hệ thống máy ...


Đề tài Kế toán vốn bằng tiền ở công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn

Đề tài Kế toán vốn bằng tiền ở công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn


“Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với sản xuất” đó là phương châm giáo dục và đào tạo của Đảng ta, của nhà trường Xã hội chủ nghĩa chúng ta. Từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng ...


Đề tài Quản lý và công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần may Hưng Yên

Đề tài Quản lý và công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần may Hưng Yên


Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần May Hưng Yên, em nhận thấy Công ty cổ phần May Hưng Yên là một trong những doanh nghiệp may lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và là một công ty cổ phần làm ăn có hiệu quả. Các sản phẩm của công ty ngày càng đa dạng và chất lượng, có giá trị xuất khẩu lớn, hằng ...


Rèn luyện kỹ năng bước vào nghề kế toán

Rèn luyện kỹ năng bước vào nghề kế toán


Nếu mỗi doanh nghiệp cần tới 1 - 2 kế toán và mỗi đơn vị hành chính sự nghiệp cũng cần tới kế toán thì với gần 500.000 doanh nghiệp, hàng vạn đơn vị hành chính sự nghiệp, gần 14.000 cơ quan quản lý ngân sách nhà nước, 63 đơn vị tỉnh, thành, hơn 600 huyện, quận và hơn 13.000 xã, phường , mỗi năm cần ...


Thế nào là một kế toán viên chuyên nghiệp ?

Thế nào là một kế toán viên chuyên nghiệp ?


Kế toán viên thường được ví với người giữ chìa khóa két sắt của doanh nghiệp. Và đương nhiên, bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn tuyển dụng những kế toán viên chuyên nghiệp, giỏi giang và đáng tin cậy. Nhưng thực tế, điều này không hề dễ. Một kế toán viên chuyên nghiệp cần có: Chuyên môn giỏi Một kế ...


Giáo trình nguyên lý kế toán

Giáo trình nguyên lý kế toán


Để đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo, Đại học Đà Nẵng cùng các trường đại học thành viên đã tiến hành tổ chức biên soạn giáo trình theo các khung chương trình đào tạo quy định. Nguyên lý kế toán là một trong các giáo trình nói trên nhằm trang bị kiến thức n ...


Đề tài Kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp

Đề tài Kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp


Kế toán – là một trong những chuyên ngành phức tạp nhất, cẩn thật nhất và thật sự là có khá nhiều người quan tâm đến chuyên ngành này Chế độ kế toán doanh ngjiệp được Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/03/2006 và đựơc áp dụng trong các doanh nghiệp nhà nước từ năm 2006 đến nay


Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ

Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ


Kế toán Thương mại-dịch vụ là một trong những môn chuyên ngành của học sinh-sinh viên chuyên ngành Kế toán. Để giúp sinh viên có kiến thức chuyên sâu về hoạch toán đặc thù của hoạt động kinh doanh thương mại-dịch vụ tại các doanh nghiệp, khoa Tài Chính Kế Toán-Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM xin g ...


Đề tài So sánh kế toán doanh nghiệp và kế toán ngân hàng

Đề tài So sánh kế toán doanh nghiệp và kế toán ngân hàng


Về bản chất kế toán ngân hàng và kế toán doanh ngiệp đều hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong kì kế toán. Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp nhưng kinh doanh mặt hàng đặt biệt là tiền. Cả hai đều có mối quan hệ chặt chẽ với thông tin kế toán, đều có mục đích là phản ánh kết quả hoạt động kinh doa ...


Giáo trình kế toán quản trị

Giáo trình kế toán quản trị


Kế toán quản trị không chỉ thu nhận,xử lý và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế đã thực sự hoàn thành, đã ghi chép hệ thống hoá trong các sổ kế toán mà còn xử lý và cung cấp các thông tin phục vụ cho quyết định quản trị.


Phân tích thích hợp quyết định đầu tư dài hạn

Phân tích thích hợp quyết định đầu tư dài hạn


<p> Đầu tư tài sản dài hạn là quá trình ủy thác, sử dụng một số vốn hiện tại nhằm tạo ra tài sản dài hạn như tư liệu sản xuất, điều kiện sản xuất kinh doanh, mở rộng nguồn lợi kinh tế doanh nghiệp trong tương lai. Quyết định sàng lọc là quyết định đầu từ dài hạn liên quan đến mộ ...


Bài giảng: Kế toán chi phí

Bài giảng: Kế toán chi phí


<p> Kế toán chi phí là một nhánh của kế toán, có nhiệm vụ lưu chép chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc sản xuất mỗi đơn vị sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp Các nhà quản lý có thể sử dụng thông tin này vào nhiều mục đích:Triển khai giá bán hợp lý đối với hàng ...


Đề tài Kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế

Đề tài Kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế


<p> Quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một quá trình bắt đầu từ việc lập chứng từ phản ánh chi phí phát sinh đến khâu phản ánh vào tài khoản, tính giá thành sản phẩmvà nhập kho thành phẩm. Trong quá trình này, kế toán tài chính có vai trò cung cấp c ...