Luận Văn Kinh Tế - Thương Mại

Đề tài Marketing du lịch tại công ty TNHH thương mại du lịch và xây dựng Châu Á

Đề tài Marketing du lịch tại công ty TNHH thương mại du lịch và xây dựng Châu Á


<p> + Hiện tại, công ty đã và đang duy trì rất nhiều mối quan hệ lâu dài với các đối tác và bạn hàng cũ của mình: các Công ty kinh doanh vận chuyển khách, các khách sạn, các khu vui chơi giải trí,. Tuy thế công ty cũng cần có thêm một số giải pháp thúc đẩy tạo nhiều mối quan hệ ...


Kỹ năng lãnh đạo trong quản lý bán hàng

Kỹ năng lãnh đạo trong quản lý bán hàng


<p> Có một nguyên tắc được viết tắt là KISS là "giữcho đơn giản, đồngu (Keep is simple, stupid). Đưa thêm sựphức tạp không cần thiết vào một tình huống sẽtiêu hủy sựtập trung vào điều quan trọng. Vịgiám đốc bán hàng phải tập trung vào mục tiêu đầu tiên và truyền đạt nó, đó ...


Những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành Hà Nội theo hướng nông nghiệp sinh thái

Những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành Hà Nội theo hướng nông nghiệp sinh thái


<p> TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Phát triển nông nghiệp sinh thái đang là đòi hỏi tất yếu và là xu hướng phát triển phổ biến của nông nghiệp thế giới, nhằm giải quyết tốt mối quan hệ cân bằng, bền vững giữa các yếu tố môi trường sinh thái với sự phát triển của con người. Trong xu ...


Báo cáo Thực tập tại Công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư phát triển (BIC) Việt Nam

Báo cáo Thực tập tại Công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư phát triển (BIC) Việt Nam


<p> MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 I.Lịch sử hình thành và phát triển. 4 1. Lịch sử hình thành và phát triển của BIC 4 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của BIC. 7 3.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban: 8 3.1.Phòng kiểm tra nội bộ có các chức năng sau 8 3.2. Phòng tổ chức cán bộ có các chức nă ...


Bảo hiểm Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển

Bảo hiểm Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển


<p> Chương I: Khái quát chung về bảo hiểm I. Khát quát chung về bảo hiểm II. Sự cần thiết của bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Chương II: Thực trạng hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam thời gian qua I. Sơ lược về lịch sử phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam II. Các tổ chứ ...


Đề tài Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam

Đề tài Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam


<p> MỤC LỤC Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng/biểu/sơ đồ Phần mở đầu CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẤT NGHIỆP VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 1.1. VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.1. Khái niệm và phân loại thất nghiệp 1.1.2. Nguyên nhân t ...


Tổng quan về bảo hiểm nhân thọ AIA việt Nam

Tổng quan về bảo hiểm nhân thọ AIA việt Nam


<p> Hình thức thu phí tại nhà là một dịch vụ cộng thêm của AIA, được cung cấp để thu phí bảo hiểm tái tục và hoàn toàn miễn phí, do đội ngũ thu phí chuyên nghiệp của AIA phục vụ. Các tiện ích khi sử dụng dịch vụ thu phí: - Phí bảo hiểm được nộp vào công ty nhanh chóng, an toàn ...


Đề tài Nhãn hiệu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Đề tài Nhãn hiệu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ


<p> MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM BHNT I. Nhãn hiệu và các quyết định có liên quan đến nhãn hiệu 1. Nhãn hiệu là gì 2. Các quyết định liên quan đến nhãn hiệu 2.1. Quyết định gắn nhãn 2.2. Quyết định về người chủ nhãn h ...


Đề tài Bảo hiểm tiền gửi ở Việt nam

Đề tài Bảo hiểm tiền gửi ở Việt nam


<p> MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1 Tổng quan về bảo hiểm tiền gửi I. Sự cần thiết của bảo hiểm tiền gửi 1. Chức năng của tín dụng 2. Vai trò của hoạt động tín dụng 3. Sự cần thiết của bảo hiểm tiền gửi II. Bản chất của bảo hiểm tiền gửi 1. Khái niệm và đặc điểm 2. Vai ...


Các giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt Nam

Các giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt Nam


<p> Tính cấp thiết của đề tài Thị trường bảo hiểm (TTBH) có vai trò rất tích cực đối với việc ổn định, phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Từ khi Luật kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực (01/4/2001), TTBH nước ta mới thực sự khởi sắc. Tuy nhiên, hoạt động của TTBH trong thời ...


Đề tài Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh doanh

Đề tài Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh doanh


<p> 1. Tính cấp thiết của đề tài luận án Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (TCT BH Việt Nam) được thành lập lại theo mô hình tổng công ty nhà nước năm 1996, nhưng mô hình này thực sự chưa phải là mô hình tập đoàn kinh doanh (TĐKD) và cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng công t ...


Đề tài Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm An Khang Trường

Đề tài Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm An Khang Trường


<p> LỜI NÓI ĐẦU Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người vẫn luôn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều nguyên nhân, ví dụ như :các rủi ro do mô ...


Đề tài Thực trạng triển khai bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam

Đề tài Thực trạng triển khai bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam


<p> MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN MỘT: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI 1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm tiền gửi 2. Đối tượng và đối tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi 3. Phạm vi bảo hiểm tiền gửi 4. Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm PHẦN HAI: THỰC TRẠNG TRIỂN ...


Bảo hiểm Việt Nam trước thềm hội nhập và giải pháp đẩy mạnh sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam đến 2010

Bảo hiểm Việt Nam trước thềm hội nhập và giải pháp đẩy mạnh sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam đến 2010


<p> Chương I: Khái quát chung về thị trường bảo hiểm 1 I. Sự ra đời và phát triển của bảo hiềm. 1 l. Nguồn gốc ra đời và phát triển của ngành bảo hiểm thế giới. 1 1.l. Dự trữ thuần túy. 1 1.2. Cho vay nặng lãi. 2 1.3. Thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm và quyền lợi của các bên. 2 ...


Đề tài Thực trạng thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay

Đề tài Thực trạng thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay


<p> Lời mở đầu Như mọi quốc gia trên thế giới, BHXH Việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước; điều này có thể dễ dàng lý giải bởi BHXH không chỉ liên quan đến hàng tr ...


Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện


<p> Lời nói đầu Sắp bước sang thế kỉ 21, thế kỉ của nền khoa học kĩ thuật đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Đất nước ta ngày càng hoà nhập hơn vào xu thế tiến bộ đó của thế giới, với những bước đi công nghiệp hoá, hiện đại hoá để trang bị cho cơ sở vật chất của chúng ta n ...


Bàn về nghiệp vụ Bảo hiểm nhân thọ và các loại hình Bảo hiểm nhân thọ đang được triển khai ở Việt Nam hiện nay

Bàn về nghiệp vụ Bảo hiểm nhân thọ và các loại hình Bảo hiểm nhân thọ đang được triển khai ở Việt Nam hiện nay


<p> Như chúng ta dêu biết,trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng như trong hoạt dộng sản xuất kinh doanh,dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa đề phòng nhưng con người vẫn luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ rủi ro trong mọi lĩnh vực.Cảc rủi ro xảy ra có thể do nhiều nguyên nhân như ...


Tài liệu nghiên cứu về bảo hiểm

Tài liệu nghiên cứu về bảo hiểm


<p> Là một hệ thống các quan hệ phân phối theo nguyên tắc hoàn trả có điều kiện giữa các chủ thể kinh tế góp vốn lập quỹ dự phòng tập trung. Trong BH luôn phải tuân thủ quy luật lấy số đông bù số ít </p>


Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển

Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển


<p> Có nhiều định nghĩa khác nhau về bảo hiểm, song định nghĩa sau đây được thừa nhận một cách rộng rãi. Bảo hiểm là sự cam kết bồi thường của người bảo hiểm đối với người được bảo hiểm về những tổn thất của đối tượng bảo hiểm do những rủi ro đã thỏa thuận gây ra với điều kiện n ...


Gian lận bảo hiểm

Gian lận bảo hiểm


<p> Đối với gian lận của chủ hợp đồng bảo hiểm và gian lận bồi thường, có sự phân biệt trong cácbiệnphápchốnggianlận chung,đólà sựchấpnhậncủa kháchhàngvàđánhgiákhiếu nại.IFScũngđưaracâuhỏivề công cụ công nghệthông tin (IT)nàolàquantrọngtrongviệc pháthiệngianlận.Hơnnữa,đ ...