Luận Văn Khoa Học Xã Hội

Đề tài Tiềm năng, định hướng phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ

Đề tài Tiềm năng, định hướng phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ


Ngày nay, trên toàn thế giới du lịch đã và đang trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hoá xã hội và phát triển mạnh mẽ với tư cách như là một ngành kinh tế quan trọng ở nhiều nước trên thế giới. Du lịch có vai trò lớn trong nền kinh tế và đời sống xã hội: góp phần làm tăng tổng sản ph ...


Đề tài Thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc điện tử

Đề tài Thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc điện tử


Đề tài: Thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc điện tử Mục lục Lời Mở đầu 1 ch−ong1+: Cơ sở khoa học về bản đồ địa chính . 3 11 Khái niệm chung về bản đồ địa chính. . 3 11.1 Khái niệm 3 12.2 Cơ sở toán học bản đồ địa chính . 4 11.3 Nội dung bản đồ địa chính 6 11.4 Bản đồ địa ...


Teaching Pronunciation

Teaching Pronunciation


Saying the sound clearly in isolation Asking Ss to repeat in chorus or individually Contrasting sounds if Ss confuse Describing how it is pronounced T (says clearly): bean, eat, cheap, sheep /i:/ Ss (repeat): bean, peel, cheap, sheep T (says clearly): bin, it, chip, ship /i/ Ss (repeat): bin, it, ch ...


Tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường - Thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường - Thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam


MỤC LỤC PHẦN 1 : Phần mở đầu PHẦN 2 : Nội dung tiểu luận CHƯƠNG 1. Những vấn đề cơ bản về quy luật giá trị cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường 1.1. Quy luật giá trị 1.1.1. Quy luật giá trị là gì? 1.1.2. Yêu cầu của quy luật giá trị 1.1.3. Tác dụng của quy luật giá trị 1.2. Kinh tế thị ...


Thực trạng phát triển thị trường lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Thực trạng phát triển thị trường lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay


Đề tài: Thực trạng phát triển thị trường lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (31 trang) MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU A. THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 1. Khái niệm 2. Các nhân tố tác động tới cung lao động 2.1 Sự phát triển dân số và cung lao động 2.2 Cung thời gian lao động 3. Cầu lao động và các nh ...


Xuất khẩu thuỷ sản ở Việt Nam

Xuất khẩu thuỷ sản ở Việt Nam


lời mở đầu Trong những năm qua, từ sau khi đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, kinh tế đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với chiến lược kinh tế hội nhập và phát triển do Nhà nước đặt ra, thư ...


Đề tài Vấn đề công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam

Đề tài Vấn đề công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: NGUỒN GỐC VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN I. Bản chất con người II. Vai trò của con người trong đời sống xã hội, đặc biệt trong quá trình sản xuất xã hội CHƯƠNG II: VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM I. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì II. Muốn tiến hành công ng ...


Pháp gia và tư tưởng Pháp gia trong nghiệp trị quốc của Tần Thuỷ Hoàng

Pháp gia và tư tưởng Pháp gia trong nghiệp trị quốc của Tần Thuỷ Hoàng


GIỚI THIỆU CHUNG 1. Trong mỗi quốc gia, để đảm bảo cho một nền chính trị ổn định, một nền kinh tế phát triển và một xã hội công bằng, thì pháp luật chính là công cụ tối ưu có hiệu quả nhất. Song, chỉ có luật pháp không thì chưa đủ, mà người áp dụng nó, thực hiện nó mới thực sự tạo nên tính hiệu ...


Nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1.NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh 1.1.1.Các khái niệm 1.1.2.Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1.1.2.1.Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 1.1.2.2.Nhóm nhân tố thuộ ...


Sự chuyển đổi kinh tế ở Đức

Sự chuyển đổi kinh tế ở Đức


Mục lục LỜI MỞ ĐẦU2 1.Xuất phát điểm của chuyển đổi6 ·Nguyên nhân sụp đổ CNXH ở Đông Đức. 8 2.Mô hình lựa chọn. 11 3.Nội dung chuyển đổi15 a.Thống nhất tiền tệ. 15 b.Quá trình tư hữu hóa. 18 4.Kết quả. 20 a.Hạn chế. 20 b.Thành tựu. 21 3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam22 Giống nhau. 23 ...


Nội dung công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam, thực trạng và giải pháp trong nông nghiệp nông thôn của nước ta hiện nay

Nội dung công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam, thực trạng và giải pháp trong nông nghiệp nông thôn của nước ta hiện nay


MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NỘI DUNG CNH – HĐH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VN2 1.Khái niệm CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn Việt Nam2 2.Nội dung của CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn Việt Nam2 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY10 1.Hiện trạng nông thôn Việt Nam bước ...


Chuyển đổi kinh tế ở Nga

Chuyển đổi kinh tế ở Nga


MỤC LỤC I. Bối cảnh kinh tế nước Nga. 2 1. Bối cảnh lịch sử của công cuộc chuyển đổi kinh tế. 2 2. Đặc điểm kinh tế trước chuyển đổi (xét đặc điểm kinh tế trong giai đoạn 1976-1990)4 3. Nguyên nhân chuyển đổi6 II. Quá trình chuyển đổi7 1. Liệu pháp sốc7 2. Nội du ...


Công nghiệp hóa và quá trình xác định mô hình công nghiệp hóa

Công nghiệp hóa và quá trình xác định mô hình công nghiệp hóa


MỤC LỤC I.Khái niệm cơ bản. 2 1.Công nghiệp hóa. 2 2.Mô hình công nghiệp hóa. 5 II.Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam5 1.Khoa học công nghệ. 5 2.Hội nhập kinh tế. 6 3.Nguồn vốn. 7 4.Nguồn nhân lực. 9 5.Quản lý của Nhà nước. 10 III.Xác định mô hình công nghiệp hó ...


Quan niệm về KTNN xuất hiện từ bao giờ? KTNN khác với kinh tế quốc doanh như thế nào? Qua sự kiện Vinashin, bạn có nhận xét gì về vai trò chủ đạo của KTNN và thực trạng kinh doanh ngoài ngành của c

Quan niệm về KTNN xuất hiện từ bao giờ? KTNN khác với kinh tế quốc doanh như thế nào? Qua sự kiện Vinashin, bạn có nhận xét gì về vai trò chủ đạo của KTNN và thực trạng kinh doanh ngoài ngành của c


Tập đoàn Kinh tế Vinashin (tên giao dịch tiếng Anh: Vinashin Business Group, viết tắt là VINASHIN) là một tập đoàn kinh doanh của Việt Nam chuyên về hoạt động đóng tàu do Nhà nước Việt Nam nắm quyền sở hữu chi phối. Ngày 15/5/2006 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 103/QĐ- TTg về việc phê duyệt ...


Quy luật giá trị, vai trò và tác động của nó tới nền kinh tế thị trường

Quy luật giá trị, vai trò và tác động của nó tới nền kinh tế thị trường


Chúng ta đã biết được quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hoá .Do đó mà ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự xuất hiện cuả quy luật giá trị.Mọi hoạt động cuả các chủ thể kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hoá đều chịu sự tác động ...


Phân tích vai trò nhà nước đối với điều tiết kinh tế trong các học thuyết kinh tế và ý nghĩa rút ra đối với Việt Nam

Phân tích vai trò nhà nước đối với điều tiết kinh tế trong các học thuyết kinh tế và ý nghĩa rút ra đối với Việt Nam


Đề tài: Phân tích vai trò nhà nước đối với điều tiết kinh tế trong các học thuyết kinh tế và ý nghĩa rút ra đối với Việt Nam (40 trang) MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỀU TIẾT NỀN KINH TẾ TRONG CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CHÍNH TRỊ TƯ SẢN 1. Lý luận về vai trò nhà nước trong nền ki ...


Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta

Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta


Nước ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó những kiến thức,khái niệm ,phạm trù ,quy luật của kinh tế chính rị đưa ra là cực kỳ cần thiết cho việc quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư. Là một sinh viên đư ...


Lý luận của chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Lý luận của chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


Phát triển con người Việt Nam toàn diện - đó cũng chính là động lực, là mục tiêu nhân đạo của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà chúng ta đang từng béc tiến hành. Bởi lẽ, người lao động nước ta ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trong sự phát triển nề ...


Biện chứng của sự phát triển nền Kinh tế nhiều thành phần ở Viêt Nam trong thời kì quá độ lên CNXH

Biện chứng của sự phát triển nền Kinh tế nhiều thành phần ở Viêt Nam trong thời kì quá độ lên CNXH


Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH để rồi phát triển lên một bước cao hơn đó là CNCS - một chế độ xã hội mà ở đó quan hệ sở hữu là sở hữu công cộng, xã hội không còn giai cấp có tính tự quản cao, làm theo nhu cầu. Con người được tự do phát triển toàn diện. Đó là mục tiêu của loài người ...


Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay

Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay


Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trường phân phối thu nhập giữ một vai trò hễt sức quan trọng. Nó là một khâu không thể thiếu được của quá trình tái sản xuất. Phân phối thu nhập nối liền sản xuất với sản xuất, sản xuất với tiêu dùng, nối liền thị trường hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ với thị trường ...