Tiểu luận Hệ thống trao đổi thông tin

<p> 1.Hạn chế Quá trình thiết kế hệ thống đã thành công tuy nhiên chưa hoàn thiện được tất cả các chức năng cần thiết cho mô hình. Như vậy hệ thống còn có các hạn chế như sau: • Việc quản lý người sử dụng chưa được chặt chẽ. • Phần thể hiện giao diện chưa hoàn chỉnh và phù hợp. • Hệ thống giúp đỡ sử dụng chưa được xây dựng. • Quá trình kiểm tra và thử nghiệm chưa được chú ý nhiều. 2.Hướng phát triển Nhìn chung các phần chính của hệ thống đã được xây dựng, hệ thống có thể áp dụng vào thực tế. Tuy nhiên hệ thống có một số hướng phát triển sau: • Có thể tích hợp với các hệ thống hỗ trợ học tập khác để tạo thành một hệ thống hỗ trợ học tập hoàn chỉnh. • Hệ thống dữ liệu có thể chuyển sang quản lý dưới dạng file. • Việc phân cấp của quản trị có thể cho phép một quản trị quản lý nhiều mức độ khác nhau. • Đối với người sử dụng, việc vào ra hệ thống cũng cần có sự kiểm tra chặt chẽ hơn để người quản trị dễ quản lý hệ thống. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY