Đồ án Thông gió công nghiệp

<p> Tính toán thủy lực hệ thống hút bụi Bố trí 2 hệ thống hút bụi gồm hệ thống hút bụi kim loại cho máy mài và tang quay ở phân xưởng rèn dập và hệ thống hút bụikim loại cho 3 máy mài ở phân xưởng sửa chữa. Lưu lượng hút tại mỗi máy mài 1500 m3/h, tại mỗi tang quay là 1500 m3/h. Đường ống ngang treo cách sàn 4m, chụp bụi tại các máy mài và tang quay bố trí cách sàn 0,8m. Tham khảo các số liệu thực nghiệm bảng 5.5 trang 172giáo trình Thông khi tính toán hệ thống hút bụi kim loại: vận tốc không khí trong ống đứng 19 m/s vận tốc khống khí trong ống ngang 23 m/s khi tính toán tra tổn thất áp suất ma sát riêng phụ lục 11, tra hệ số cản cục bộ của chạc 3 góc rẽ 30° phụ lục 12 giáo trình Thông gió. Xác định các thông số chọn quạt cho hệ thống vận chuyển khí thông thường Tổn thất áp suất lớn nhất sau quạt:61,63 (Pa) Tính toán thủy lực trên đường ống phía trước quạt - Do trên đường ống trước quạt ngắn nên ta bỏ qua tổn thất ma sát. - Tổn thất áp suất cục bộ tính như sau: Tổn thất qua miệng thu không khí Chọn vận tốc không khí tại miệng thu là 2,4 m/s Nhiệt độ bên ngoài là 32,9oC. Mật độ không khí là 1,16 kg/m3 Ap suất động không khí: pđ = (v2 x )/2 = (2,42 x 1,16)/2 = 3,34 (Pa) Hệ số sức cản cục bộ: + Cửa thu không khí: 𝛏 = 0,5 + Van điều chỉnh không khí: 𝛏 = 0,05 + Tổn thất áp suất khi vào miệng: 𝛏 = 0,5 Tổng cộng: = 0,5 + 0,05 + 0,5 = 1,05 Tổn thất áp suất cục bộ: Pcb = 1,05 x 3,34 = 3,51 (Pa) </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY