Xử lí cuộc gọi trong CDMA2000 1xEV-DO

MỤC LỤC CHƯƠNG I TỔNG QUAN MẠNG CDMA 2000 1x EV-DO3 1.1 Sơ lược về CDMA2000 1x. 3 1.2 Giới thiệu mạng CDMA 2000 1xEV-DO4 1.3 Cấu trúc mạng CDMA2000 1xEV-DO6 1.3.1 Mạng truy nhập (AN). 6 1.3.2 Mạng lõi gói (DCN). 7 1.3.3 Mạng lõi thoại (VCN). 8 Chương II CẤu trúc và hoẠt đỘng cỦa BTS Sam Sung T3E (SCS-25T3). 10 2.1 Cấu trúc hệ thống sơ đồ khối10 2.1.1 Các thông số hệ thống. 11 2.1.2 Các giao diện hệ thống. 11 2.1.2.1 Giao diện giữa BTS và BSC11 2.1.2.1 Giao diện giữa BTS và MS. 12 2.2 Cấu trúc chi tiết. 12 2.2.1 Khối BTS Main Block (BMB). 12 2.2.2 Khối khuếch đại công suất (PAB). 15 2.2.4 Một số khối khác. 18 CHƯƠNG III BỘ LẶP QUANG SK-P80BV20 3.1 Giới thiệu về repeater quang. 20 3.1.1 Giới thiệu. 20 3.1.2 Đặc trưng. 20 3.1.3 Cấu hình. 21 3.1.4 Chức năng của mỗi phần. 22 3.1.5 Đặc điểm kỹ thuật. 23 3.2 Chức năng của mỗi module (SK-P80BV). 24 3.2.1 Giới thiệu. 24 3.2.2 Cấu hình. 24 3.2.2.1 Phần module Donor và module CCU24 3.2.2.2 Các bộ phận bên trong Remote. 24 3.2.3 Chức năng của mỗi hệ thống. 25 3.2.3.1 Phần Donor. 25 3.2.3.2 Phần Remote. 26 CHƯƠNG IV XỬ LÍ CUỘC GỌI TRONG CDMA2000 1xEV-DO28 4.1 Xử lí cuộc gọi 1x. 28 4.1.1 Thiết lập cuộc gọi28 4.1.1.1 Thiết lập cuộc gọi đi28 4.1.1.2 Thiết lập cuộc gọi đến. 28 4.1.2 Xử lí cuộc gọi29 4.1.2.1 Cuộc gọi đi29 4.1.2.2 Cuộc gọi đến. 29 4.2 Xử lí cuộc gọi EVDO29 4.2.1 Thiết lập cuộc gọi29 4.2.1.1 Thiết lập cuộc gọi đi29 4.2.1.2 Thiết lập cuộc gọi đến. 30 4.2.2 Xử lí cuộc gọi30 4.2.2.1 Cuộc gọi đi30 4.2.2.2 Cuộc gọi đến. 30 CHƯƠNG V CÁC CÔNG VIỆC THỰC TẾ LÀM ĐƯỢC30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY