Xử Lý Tín Hiệu Trong Truyền Hình Kỹ Thuật Số

MỞ ĐẦU Phát thanh và truyền hình đã và đang đáp ứng nhu cầu của toàn thể nhân loại tronh việc câp nhập thông tin, thời sự, thể thao, thời tiết, và phần lớn các dịch vụ âm thanh hình ảnh. Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội thì nhu cầu đòi hỏi của khách hàng ngày càng cao. Nhiệm vụ đặt ra cho các nhà khai thác truyền hình là nhanh chóng hoàn thiện hệ thống ngày càng được hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Do đó xu hướng chung cho sự phát triển của công nghệ truyền hình trên thới giới, nhằm đạt được một sự thống nhất chung, là một hệ thống truyền hình hoàn toàn kỹ thuật số có chất lượng cao và dễ dàng phân phối trên kênh thông tin. Là sinh viên ngành viễn thông thì vấn đề làm thế nào để phục vụ tốt cho ngành, phục vụ tốt cho các khách hàng của mình trong tương lai cũng là vấn đề mà em quan tâm, do đó em đã chọn luận văn tốt nghiệp của mình là “Xử Lý Tín Hiệu Trong Truyền Hình Kỹ Thuật Số” Trong luận văn tốt nghiệp của em nghiên cứu các phần sau: Phần I: NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH Phần II: XỬ LÝ TÍN HIỆU TRONG TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ Phần III: ỨNG DỤNG CỦA TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ Em xin cảm các thầy cô trường Đại Học Giao Thông Vận cơ sở 2 Thành Phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền thụ cho em những kiến thức cùng với những kinh nghiệm thực tiễn quí báu trong suốt 5 năm. Xin cảm ơn sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của thầy Trần Xuân Trường trong quá trình em thực hiện nhiệm vụ tốt nghiệp. Do thời gian có hạn và những hạn chế về tài liệu, luận văn tốt nghiệp của em chắc chắn không tránh khỏi sai sót, rất mong sự hướng dẫn thêm của quý thầy cô để luận văn của em hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. Sinh viên thực hiện PHẦN I : CƠ SỞ KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH CHƯƠNG 1 : ÁNH SÁNG VÀ MÀU SẮC Trang 1.1 Anh sáng và tính chất của ánh sáng 1 1.2 Các đại lượng đặc trưng cho ánh sáng 2 1.3 Sắc màu 4 1.4 Lý thuyết màu 5 CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH 2.1 Hệ thống tryền hình 8 2.2 Sơ đồ khối tổng quát hệ thống truyền hình đen-trắng 9 2.3 Phương pháp phân tích và tổng hợp ảnh 10 2.4 Sự cảm thụ của mắt và các tham số của ảnh truyền hình 17 2.5 Tín hiệu âm thanh 22 2.6 Phát sóng tín hiệu truyền hình 23 2.7 Đặc điểm máy thu hình đen – trắng 25 CHƯƠNG 3:NGUYÊN LÝ TRYỀN HÌNH MÀU 3.1 Sơ đồ khối hệ thống truyền hình màu 30 3.2 Phương pháp phân tích và tổng hợp ảnh màu 31 3.3 Truyền tín hiệu truyền hình màu 33 3.4 Đặc điểm thu hình màu 35 CHƯƠNG 4: CÁC HỆ TRUYỀN HÌNH MÀU 4.1 Hệ tryền hình màu NTSC 38 4.2 Hệ tryền hình màu PAL 41 4.3 Hệ tryền hình màu SECAM 45 PHẦN II: XỬ LÝ TÍN HIỆU TRONG TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VÀ ẢNH SỐ 5.1 Hệ thống truyền số 47 5.2 Đặc điểm truyền hình số 47 5.3 Anh số 49 5.4 Các phương pháp biến đổi tín hiệu video 50 5.5 Chuyển đổi số tương tự- số và số- tương tự 51 CHƯƠNG 6: SỐ HOÁ TÍN HIỆU VIDEO 6.1 Lấy mẫu tín hiệu video 58 6.2 Lượng tử hoá tín hiệu video 61 6.3 Mã hoá 63 6.4 Chuyển đổi D/A 67 6.5 Tiêu chuẩn lấy mẫu tín hiệu video thành phần 76 CHƯƠNG 7 : KỸ THUẬT NÉN ẢNH SỐ 7.1 Mở đầu 85 7.2 Mô hình nén ảnh 85 7.3 Lý thuyết thông tin – Entropy 85 7.4 Các phương pháp nén 86 7.5 Mã RLC ( Run Lengh Coding) 87 7.6 Mã hoá Shannon- Fano 88 7.7 Mã hoá Huffman 88 7.8 Phương pháp mã dự đoán 89 7.9 Nén trong ảnh 93 7.10 Nén liên ảnh 107 7.11 Giới thiệu một số tiêu chuẩn nén 109 CHƯƠNG 8 : KỸ THUẬT NÉN AUDIO 8.1 phương pháp nén không mất thông tin 113 8.2 phương pháp nén co mất thông tin 113 8.3 Tiêu chuẩn nén audio MPEG- 1 114 8.4 Tiêu chuẩn nén audio MPEG- 2 115 PHẦN III : ỨNG DỤNG TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ 1. Truyền hình cap 116 1.1 Sơ đồ tổng quát hệ thống truyền hình cap 116 1.2 Truyền dẫn tín hiệu trên mạng truyền hình cap 116 2. Truyền hình số mặt đất 118 3. Truyền hình số qua vệ tinh 119 3.1 Trạm vệ tinh 119 3.2 Trạm mặt đất 119 3.3 Truyền tín hiệu truyền hình số qua vệ tinh 120 3.4 Truyền tín hiệu qua vệ tinh 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO 122

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY