Xu hướng phát triển của mạng di động dùng mạng NGN

MỤC LỤC MỤC LỤC . i CÁC TỪ VIẾT TẮTiv DANH MỤC HÌNH VẼxix LỜI NÓI ĐẦU1 CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU (NGN). 2 1.1. giới thiệu chung. 2 1.1.1. Mạng thế hệ sau là mạng tích hợp đa dịch vụ. 3 1.1.2. Mạng thế hệ sau là sự chuyển dần từ mạng chuyển mạch kênh sang mạng chuyển mạch gói4 1.1.2.1. Mạng chuyển mạch kênh. 4 1.1.2.2. Mạng chuyển mạch gói5 1.1.2.3. Sự chuyển dần từ chuyển mạch kênh sang chuyển mạch gói6 1.1.3. Các thành phần mạng thế hệ sau. 8 1.2. khái quát về chuyển mạch mềm10 1.2.1. Định nghĩa chuyển mạch mềm10 1.2.2. Các lợi ích khi sử dụng chuyển mạch mềm11 1.2.2.1. Khả năng giảm giá thành. 12 1.2.2.2. Khả năng cung cấp dịch vụ đa dạng. 12 1.3. kiến trúc của chuyển mạch mềm13 1.3.1. Media Gateway và Media Gateway Controller. 13 1.3.1.1. Media Gateway. 15 1.3.1.2. Media Gateway Controller. 16 1.3.2. Signaling Gateway. 16 1.3.3. Media Server và Feature Server. 17 1.3.4. Các ứng dụng của chuyển mạch mềm20 1.3.4.1. Ứng dụng cho tổng đài nội hạt21 1.3.4.2. Ứng dụng cho tổng đài chuyển tiếp. 23 1.4.1. Tổng quan về giao thức điều khiển Media Gateway. 25 1.4.2. Các giao thức trong mạng NGN26 1.4.2.1. Giao thức MGCP27 1.4.2.2. Giao thức SIP27 1.4.2.3. Tổng quan về SIGTRAN28 CHƯƠNG 2:. KIẾN TRÚC MẠNG DI ĐỘNG 3GPP29 2.1. lộ trình phát triển từ GSM lên UMTS WCDMA29 2.1.1. WCDMA hay UMTS/FDD29 2.1.1.1. 3GPP R99. 31 2.1.1.2. 3GPP R4. 31 2.1.1.3. 3GPP R5 (IMS). 32 2.1.1.4. 3GPP R6. 33 2.2. kiến trúc mạng 3GPP34 2.2.1. Các thiết bị di động, các thuê bao, và các đặc điểm của chúng.36 2.2.2. Vùng chuyển mạch kênh trong mạng lõi39 2.2.3. Vùng chuyển mạch gói trong mạng lõi (PS CN Domain ). 41 2.3. phân hệ đa phương tiện IMS (ip multimedia subsystem). 43 2.3.1. Kiến trúc IMS. 44 2.4. kiến trúc dịch vụ.48 2.4.1. Đăng ký với IMS. 50 2.4.2. Sự giải phóng khỏi IMS. 54 2.4.3. Các bộ phục vụ thông tin.57 2.5. module giao thức chuẩn. 58 CHƯƠNG 3:. MẠNG DI ĐỘNG TÍCH HỢP TRONG MẠNG NGN64 3.1. lý do sử dụng NGN64 3.1.1.Sự đơn giản hoá mạng vận chuyển. 67 3.1.1.1. Backbone CS/PS chung. 67 3.1.1.2 Không cần lớp trung gian. 68 3.1.1.3. Mạng Signalling/Packet Backbone chung. 68 3.1.1.4. Mạng backbone CN/RAN chung. 69 3.1.2. Tiết kiệm dải thông.70 3.1.2.1. Cuộc gọi đầu cuối (3G/3G). 70 3.1.2.2. Trong cuộc gọi 3G đến PSTN/2G PLMN70 3.1.3. Các dịch vụ được hợp nhất qua các giao diện chuẩn độc lập với kiểu lớp truy nhập71 3.2. các vấn đề gặp phải khi triển khai mạng ngn. 72 CHƯƠNG 4:. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ TRÊN MẠNG NGN Ở VIỆT NAM74 4.1. các dịch vụ trên nền ngn đang được triển khai trên mạng viễn thông của VNPT74 4.1.1. Dịch vụ thoại VoIP trả trước 1719 (Prepaid Cards). 74 4.1.1.1. Giới thiệu. 75 4.1.1.2. Các thành phần mạng của dịch vụ. 76 4.1.1.3. Đối tượng sử dụng. 77 4.1.1.4. Lợi ích của dịch vụ. 77 4.1.1.5. Cách sử dụng dịch vụ:. 77 4.1.2. Dịch vụ thông tin giải trí 1900 (1900 Premium Rate Service). 79 4.1.2.1. Giới thiệu:. 79 4.1.2.2. Lợi ích của dịch vụ:. 79 4.1.2.3. Đối tượng sử dụng dịch vụ 1900. 80 4.1.2.4. Cách sử dụng dịch vụ. 81 4.1.3. Dịch vụ thoại miễn phí 1800 (Freen phí 1800 (Free Call). 81 4.1.3.1. Giới thiệu:. 83 4.1.3.2. Lợi ích của dịch vụ:. 83 4.1.3.3. Đối tượng sử dụng dịch vụ 1800. 83 4.1.3.4. Cách sử dụng dịch vụ. 84 4.1.4. Dịch vụ mạng riêng ảo (Vitural Private Network – VPN). 85 4.1.4.1. Giới thiệu. 86 4.1.4.2. Lợi ích của dịch vụ. 90 4.1.4.3. Đặc điểm dịch vụ. 90 4.1.4.4. Đối tượng và phạm vi cung cấp dịch vụ. 91 4.1.4.5. Thiết lập dịch vụ. 91 4.1.5. Dịch vụ truyền hình hội nghị trên nền mạng NGN91 4.1.5.1. Giới thiệu. 91 4.1.5.2. Lợi ích của dịch vụ. 91 4.1.5.3 Đặc điểm dịch vụ:. 92 4.2 phân loại gói dịch vụ. 93 4.3. đối tượng khách hàng. 93 4.4. tổng quan vấn đề phát triển dịch vụ mới trong mạng NGN-VNPT93 4.5. phân tích lựa chọn các dịch vụ mới triển khai trên mạng di động theo hiện trạng mạng sẽ và đang triển khai NGN của TCT94 4.5.1. Thực tế nhu cầu các dịch vụ NGN của Việt nam và tiềm năng.94 4.5.1.1. Đối tượng nhắm đến của các dịch vụ NGN94 4.5.1.2. Cạnh tranh trong môi trường NGN mới ở Việt Nam95 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI. 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI NÓI ĐẦU Mạng thông tin di động đã phát triển mạnh mẽ và rộng khắp trên toàn thế giới trong mười năm vừa qua với khả năng cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ. Hiện nay, nhu cầu sử dụng dịch vụ dữ liệu ngày càng tăng cao, các dịch vụ dữ liệu chiếm một tỉ trọng đáng kể trong tổng doanh thu của nhà khai thác mạng thông tin di động. Trong vài năm tới các dịch vụ thông tin đa phương tiện dựa trên nền IP, sẽ là nguồn doanh thu chính khi doanh thu từ các dịch vụ thoại đang trở nên bão hoà. Xu hướng này đòi hỏi mạng thông tin di động phải phát triển theo một cấu trúc mới tiên tiến hơn, cấu trúc dựa trên nguyên tắc của mạng NGN (Next Generation Network), với các tiêu chí cơ bản: Sự hội tụ dịch vụ thoại và dịch vụ dữ liệu; Sự phân tách lớp điều khiển khỏi lớp truyền tải. Với mong muốn tìm hiểu về sự tích hợp giữa mạng di động thế hệ 3 và mạng NGN đang được triển khai em đã chọn đề tài: “Xu hướng phát triển của mạng di động dùng mạng NGN” làm đồ án tốt nghiệp. Nội dung của đề tài gồm 4 chương Chương 1: Tổng quan về mạng thế hệ sau (NGN) Chương 2: Kiến trúc mạng di động 3GPP Chương 3: Mạng di động tích hợp trong mạng NGN Chương 4: Tình hình triển khai các dịch vụ NGN ở Việt Nam Trong quá trình làm đề tài, em đã cố gắng rất nhiều song do kiến thức và tài liệu tham khảo hạn chế nên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các Thầy, Cô. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S Hồ Văn Phi khoa Kỹ thuật & Công nghệ đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Quy nhơn, ngày tháng năm 2010 Sinh viên thực hiện 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY