Xây dựng website tin tức bằng joomla

General Settings Upload methods: Phương thức upload (Upload file từ máy tính, Link từ server khác, Copy file từ server khác) Max. filesize allowed when uploading: Kích thước tối đa được phép upload Overwrite files: Ghi đè file nếu trùng tên File Extensions Extensions Allowed: Các kiểu file được phép upload User can upload all file types: Người sử dụng có thể upload tất cả các loại file. Tùy chọn này sẽ vô hiệu hóa tùy chọn ở trên File names Lowercase names: Tự động chuyển tên file sang dạng chữ thường (không có ký tự in hoa) Filenames with blanks: Cho phép/không cho phép tên file có khoảng trắng Rejects filenames: Các tên file không được phép upload Tab "Security" Anti-leech System: Cho phép chống lại những site ăn cắp băng thông Allowed hosts: Danh sách các host được phép (chỉ có hiệu lực nếu tùy chọn ở trên được bật) Log views: Bật/không bật hệ thống theo dõi việc download tài liệu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY