Xây dựng và phát triển thương hiệu Thái Tuấn

<p> MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Mục tiêu của đề tài 2 3. Phạm vi nghiên cứu . 2 4. Phương pháp nghiên cứu 3 5. Kết cấu của luận văn . 3 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 4 1.1. Khái niệm về thương hiệu 4 1.1.1. Thương hiệu 4 1.1.2. Vai trò thương hiệu trong doanh nghiệp . 5 1.2. Quy trình định vị thương hiệu . 6 1.2.1. Bước 1, nhận dạng khách hàng mục tiêu . 6 1.2.2. Bước 2, phân tích đối thủ cạnh tranh 6 1.2.3. Bước 3, nghiên cứu các thuộc tính sản phẩm . 7 1.2.4. Bước 4, lập sơ đồ định vị và xác định tiêu thức định vị . 7 1.2.5. Bước 5, quyết định phương án định vị 9 1.3. Xây dựng và phát triển thương hiệu bằng truyền thông tích hợp (IMC) . 9 1.3.1. Truyền thông marketing tích hợp . 9 1.3.2. Tầm quan trọng của truyền thông marketing tích hợp . 10 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU THƯƠNG HIỆU THÁI TUẤN . 11 2.1. Tổng quan thị trường của công ty Thái Tuấn 11 2.1.1. Mô tả sơ lược về thị trường dệt may . 11 2.1.2. Mô tả khách hàng mục tiêu của Thái Tuấn. . 12 2.1.3. Tình hình cạnh tranh 12 2.2. Hoạt động Marketing tích hợp trong thời gian từ 1998 đến 2004 13 2.2.1. Marketing mix 13 2.2.2. Chiêu thị và hoạt động phát triển thương hiệu Thái Tuấn 16 CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU . 19 3.1. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 19 3.2. Các nguồn thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình phân tích . 20 3.2.1. Thông tin sơ cấp . 20 3.2.2. Thông tin thứ cấp 20 3.3. Phương pháp nghiên cứu 20 3.3.1. Nghiên cứu định tính 20 3.3.2. Nghiên cứu định lượng . 21 3.4. Kết quả nghiên cứu 22 3.4.1. Nhận diện khách hàng mục tiêu . 22 3.4.2. Hành vi khách hàng mục tiêu . 22 CHƯƠNG IV. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THÁI TUẤN37 4.1. Định vị thương hiệu Thái Tuấn . 37 4.1.1. Thấu hiểu khách hàng mục tiêu của Thái Tuấn . 37 4.1.2. Những phản ảnh và yêu cầu từ thị trường đối với Thái Tuấn 38 4.1.3. Nhận diện các thương hiệu cạnh tranh . 42 4.1.4. Chiến lược định vị cho thương hiệu Thái Tuấn . 43 4.2. Xây dựng và phát triển thương hiệu bằng truyền thông tích hợp (IMC) 47 4.2.1. Chiến lược Marketing mix phù hợp định vị 47 4.2.2. Triển khai truyền thông 51 KẾT LUẬN . 58 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY