Xây dựng một hệ thống hỏi đáp tự động phục vụ tư vấn ghi danh trực tuyến

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan về hỏi-đáp tự động Chương 2: Các phương pháp phân tích câu hỏi và tìm kiếm thông tin trong hệ thống hỏi đáp Chương 3: Giải pháp và thử nghiệm hệ thống hỏi-đáp tự động phục vụ tư vấn ghi danh trực tuyến Chương 4: Kết luận và hướng phát triển Tài liệu tham khảo Phụ lục Mục lục MỞ ĐẦU 1 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG HỎI-ĐÁP TỰ ĐỘNG .4 1.1 Hệ thống hỏi-đáp tự động . 4 1.2 Sơ lược lịch sử phát triển . .5 1.3 Kiến trúc hệ thống hỏi-đáp . .7 1.3.1 Giao diện người dùng (User Interface) .9 1.3.2 Phân tích câu hỏi (Question Analyzer) . 9 1.3.3 Tìm kiếm dữ liệu (Data Retrieval) 10 1.3.4 Rút trích câu trả lời (Answer Extraction) . 11 1.3.5 Chiến lược xếp hạng (Ranking) . .11 1.3.6 Xác minh câu trả lời (Answer Verification) . 12 1.4 Một số vấn đề quan tâm khi xây dựng hệ thống hỏi đáp .12 1.5 Hệ thống hỏi-đáp tiếng Việt 13 Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÂU HỎI VÀ TÌM KIẾM THÔNG TIN TRONG HỆ THỐNG HỎI ĐÁP . 15 2.1 Phương pháp phân tích câu hỏi . .15 2.1.1 Phương pháp nông (Shallow Method) . 16 2.1.2 Phương pháp sâu (Deep Method) . 16 2.2 Vấn đề phân tích câu hỏi trong ngôn ngữ tiếng Việt .17 2.3 Tìm kiếm thông tin . 18 2.4 Mô hình không gian vector (Vector Space Model) 19 2.4.1 Phương pháp trọng số tf-idf . .20 2.4.2 Xác định độ tương tự giữa hai tài liệu 20 2.4.3 Hạn chế của mô hình vector .21 2.4.4 Chuẩn hóa trọng số tf-idf . .21 2.5 Phương pháp gom cụm dữ liệu .21 2.5.1 Thuật toán K-Means . 23 2.5.2 Thuật toán HAC . .25 Chương 3. GIẢI PHÁP VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG HỎI-ĐÁP TỰ ĐỘNG PHỤC VỤ TƯ VẤN GHI DANH TRỰC TUYẾN . 27 3.1 Mục tiêu . 28 3.2 Giải pháp . 29 3.2.1 Giai đoạn phân tích truy vấn . 30 3.2.2 Giai đoạn so khớp câu hỏi . .32 3.2.3 Giai đoạn so khớp câu trả lời . .33 3.2.4 Xây dựng bộ dữ liệu thử nghiệm 34 3.3 Chương trình cài đặt .39 3.4 Thử nghiệm 40 3.4.1 Mục tiêu thử nghiệm .40 3.4.2 Kế hoạch thử nghiệm 41 3.4.3 Kết quả thử nghiệm 42 Chương 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 51 4.1 Kết luận .51 4.2 Hướng phát triển của luận văn .52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC .56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY