Xây dựng mô hình EVA cho các doanh nghiệp Việt Nam

MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Mục lục Danh mục các bảng, hình vẽ Lời mở đầu CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ EVA VÀ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ EVA 1.1 Cơ sở lý luận hình thành EVA 1 1.1.1 Các đối tượng quan tâm đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1 1.1.2 Tại sao việc tạo ra giá trị lại rất quan trọng đối với doanh nghiệp 3 1.1.3 Giá trị thị trường của doanh nghiệp, giá trị thị trường gia tăng 5 1.1.4 Đo lường giá trị tạo ra như thế nào 6 1.2 Công thức tính EVA 7 1.2.1 NOPAT 7 1.2.2 Chi phí sử dụng vốn 8 1.3 Delta EVA và chỉ số EVA 15 1.4 Hệ thống quản trị EVA 16 1.4.1 Ưùng dụng chính của EVA 17 1.4.2 Ưùng dụng EVA vào hoạt dộng kinh doanh hằng ngày 18 Kết luận 20 CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG EVA Ở VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Tổ chức hoạt động quản trị tài chánh của các doanh nghiệp Việt Nam 21 2.1.1 Về mục tiêu quản trị tài chánh 21 2.1.2 Tổ chức thực hiện chức năng quản trị tài chánh 23 2.1.3 Các nhà quản lý thiếu kiến thức chuyên môn tài chánh kế toán 2.2 Thành công của các công ty sử dụng hệ thống quản trị EVA trên thế giới 26 Kết luận 27 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH EVA CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIÊT NAM 3.1 Sự cần thiết hoàn thiện hoạt động quản trị tài chánh 29 3.2 Xây dựng mô hình EVA cho các doanh nghiệp Việt Nam 30 3.2.1 Xác định và xây dựng các điều chỉnh cần thiết cho EVA 30 3.2.2 Thiết lập cơ chế tiền thưởng EVA 34 3.3 Biện pháp hỗ trợ cho việc ứng dụng mô hình EVA cho các doanh nghiệp Việt Nam 44 3.3.1 Tiếp cận mục tiêu quản trị tài chánh mới 44 3.3.2 Nâng cao vai trò của chức năng quản trị tài chánh 46 3.3.3 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của bộ phận tài chánh kế toán 48 3.3.4 Tổ chức công tác đào tạo EVA 50 3.3.5 Ưùng dụng công nghệ thông tin cho EVA 51 3.3.6 Phát triển thị trường chứng khoán chính thức 52 KẾT LUẬN 54 Tài liệu tham khảo Phụ lục LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Các nhà quản trị doanh nghiệp ngày nay phải đối mặt với điều kiện kinh tế mới đòi hỏi các doanh nghiệp phải phản ánh một cách rõ ràng, nhanh chóng, chính xác giá trị và lợi nhuận của mình. Hệ thống kế toán, vẫn được sử dụng cho đến ngày nay, không đủ và cũng không chống lại những thách thức từ thị trường vốn ngày càng hoạt động hiệu quả. Trên thị trường vốn hoạt động ngày càng hiệu quả đòi hỏi các doanh nghiệp cũng phải phân phối các nguồn vốn hiệu quả hơn. Do vậy, trong tương lai các doanh nghiệp không thể phân bổ nguồn vốn kém hiệu quả như hiện nay họ đang làm. Một công cụ quản trị tài chánh hiện đại và hiệu quả là rất cần thiết đối với các nhà quản trị nhầm phản ánh tốt hơn những cơ hội cũng như những cạm bẫy trong điều kiện kinh tế mới. EVA là một trong những công cụ quản trị cần thiết đó và được các tổ chức tài chánh công nhận như là nguyên lý đánh giá vốn tự có. Rất nhiều các công ty trên khắp thế giới hiện đang thực hiện mô hình EVA và chấp nhận nó là công cụ tương đối mới nhầm tạo ta của cải cho cổ đông. Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một xu hướng tất yếu trên thế giới hiện nay và Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoài quá trình này. Các nước luôn tìm kiếm, học hỏi lẫn nhau và vận dụng những công nghệ, phát minh mới, những phương pháp quản trị mới nhầm nâng cao hiệu quả kinh tế. Việt Nam đã có các bước hội nhập quốc tế đáng chú ý như tham gia ASEAN, tham gia AFTA, ký kết Hiêp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, chuẩn bị gia nhập WTO . Đó là cơ hội để chúng ta tiếp thu những cái mới. Bên cạnh những chính sách khuyến khích phát triển của nhà nước đối với doanh nghiệp trong nước, thì bản thân các doanh nghiệp cũng phải chủ động vận dụng những phương pháp quản trị hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như phù hợp với xu thế phát triển. Do vậy mô hình quản trị EVA cũng là một mô hình mà các doanh nghiệp cần tham khảo và vận dụng phù hợp trong hoàn cảnh, điều hiện của mình. Với lý do đó, tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài: “Xây dựng mô hình EVA cho các doanh nghiệp Việt Nam” 2. Mục đích nghiên cứu Mục tiêu của luận văn là phân tích công cụ quản trị tài chánh mới, đó là EVA, từ đó xây dựng mô hình EVA cho các doanh nghiệp Việt Nam và đề ra một số biện pháp hỗ trợ cho việc ứng dụng mô hình này. 3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp vận dụng trong quá trình nghiên cứu là: phương pháp hệ thống, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê để nêu lên các khía cạnh chủ yếu và quan trọng của hệ số EVA. Từ đó giúp người đọc có cái nhìn tổng quát về đề tài và rút ra những ứng dụng thực tiễn. 4. Kết cấu của luận văn Luận văn bao gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Lý luận tổng quan về EVA và hệ thống quản trị EVA Chương 2: Vấn đề ứng dụng hệ thống EVA ở Việt Nam và các nước trên thế giới Chương 3: Xây dựng mô hình EVA cho các doanh nghiệp Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY