Xây dựng mô hình công ty mẹ - Công ty con ở công ty Cổ 5 phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT)

<p> MỤC LỤC trang CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 1.1. Giới thiệu về tổng công ty nhà nước . 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của TCT nhà nước 1.1.2. Vấn đề tổ chức và quản lý trong các TCT . . 1.1.3. Những thành tựu và hạn chế của TCT ở Việt Nam . . 1.1.3.1. Thành tựu của TCT . 1.1.3.2. Hạn chế tồn tại trong mô hình TCT hiện nay . 1.2. Đặc điểm cơ bản của mô hình công ty mẹ - công ty con . 1.2.1. Công ty mẹ - công ty con . 1.2.1.1. Khái niệm công ty mẹ 1.2.1.2. Khái niệm công ty con 1.2.1.3. Mô hình Công ty mẹ - công ty con . 1.2.2. Các loại mô hình công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam hiện nay 1.2.3. Một số đặc điểm chung về mô hình công ty mẹ - công ty con 1.2.4. Các phương thức hình thành Công ty mẹ - công ty con . 1.2.4.1. Phương thức phân nhánh 1.2.4.2. Phương thức thâu tóm . 1.2.5. Cơ chế tài chính của mô hình công ty mẹ - công ty con . 1.3. Sự khác biệt giữa mô hình tổng công ty nhà nước và mô hình công ty mẹ - công ty con hiện nay . . 1.4. Một số mô hình công ty mẹ - con phổ biến ở một số nước trên thế giới . 1.4.1. Mô hình Chaebol ở Hàn Quốc . 1.4.2. Mô hình tập đoàn xí nghiệp ở Trung Quốc 1.4.3. Mô hình Zaibatsu và Keiretsu ở Nhật Bản . 1.4.4. Một số mô hình ở các nước phương Tây . 1.5. Ưu nhược điểm chính của mô hình công ty mẹ - công ty con . Kết luận chương I . CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY SPT 2.1. Giới thiệu sơ lược về SPT . 2.1.1. Quá trình hình thành của công ty . 2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý và kinh doanh của SPT . 2.1.3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của SPT thời gian qua 2.1.4. Đặc điểm hoạt động của mô hình tổ chức . 2.1.4.1. Các phòng ban chức năng . 2.1.4.2. Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc . 2.1.4.3. Các đơn vị liên doanh – liên kết . 2.1.5. Các quan hệ nội bộ trong công ty SPT . 2.2. Đánh giá hiệu quả mô hình tổ chức hoạt động của SPT trong thời gian qua 2.2.1 Những thành quả đạt được . 2.2.2 Những hạn chế tồn tại . 2.3. Tình hình và khả năng ứng dụng mô hình tổ chức công ty mẹ - công ty con ở công ty SPT . 2.4. Sự cần thiết phải chuyển đổi mô hình hoạt động của SPT . Kết luận chương II . Chương III: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN (SPT) 3.1. Những cơ sở cho việc chuyển đổi mô hình hoạt động SPT 3.1.1. Những căn cứ pháp lý 3.1.2. Quan điểm thực tiễn 3.2. Xây dựng mô hình công ty mẹ - công ty con ở công ty SPT 3.2.1. Nguyên tắc tổ chức của tập đoàn SPT 3.2.2. Cơ cấu tổ chức mới của SPT . 3.2.3. Cấu thành của các đơn vị thành viên mới . 3.2.4. Xây dựng quan hệ tài chính và hành chính mới . 3.3. Những giải pháp thực hiện . 3.3.1 Xác định chiến lược phát triển mới . 3.3.1.1. Xây dựng một thương hiệu SPT hùng mạnh 3.3.1.2. Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên thị trường . 3.3.1.3. Tăng cường các quan hệ quốc tế . 3.3.2 Hoàn thiện cơ chế tài chính . 3.3.3 Phát triển nguồn nhân lực phù hợp . 3.3.4 Tiếp tục đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại . 3.3.5 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý thích hợp 3.4. Những kiến nghị . 3.4.1. Đối với nhà nước Trung ương và Thành phố . 3.4.2. Đối với công ty . Kết luận chương 3 . KẾT LUẬN CHUNG . Tài liệu tham khảo . Phụ lục . </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY