Xây dựng hoặc sưu tầm một tình huống về phá sản doanh nghiệp và phân tích hướng giải quyết tình huống đó theo quy định của pháp luật hiện hành

MỤC LỤC Trang A. LỜI MỞ ĐẦU 1 B. NỘI DUNG 1 I. Pháp luật về phá sản 1 1.1. Khái niệm về phá sản 1 1.2. Pháp luật về phá sản .1 1.2.1. Đối tượng áp dụng .1 1.2.2. Căn cứ xác định doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản .2 1.2.3. Thủ tục phá sản 2 1.2.4. Thẩm quyền giải quyết việc phá sản 4 1.2.5. Tổ quản lý, thanh lý tài sản 5 1.2.6. Đối tượng có quyền, có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản .6 1.2.7. Thứ tự phân chia tài sản, thanh toán nợ 6 1.2.8. Các biện pháp bảo toàn tài sản của doanh nghiệp hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản .6 II. Tình huống và phân tích hướng giải quyết .7 2.1. Tình huống .7 2.1. Hướng giải quyết .8 C. KẾT LUẬN .15 D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .16 B. NỘI DUNG I. Pháp luật về phá sản. 1.1. Khái niệm về phá sản Phá sản là tình trạng một công ty hay xí nghiệp khó khăn về tài chính, bị thua lỗ hoặc thanh lý xí nghiệp không đảm bảo đủ thanh toán tổng số các khoản nợ đến hạn. Khi đó, tòa án hay một cơ quan tài phàn có thẩm quyền sẽ tuyên bố công ty hay xí nghiệp đó bị phá sản. 1.2. Pháp luật về phá sản Hoạt động phá sản được điều chỉnh bởi Luật Phá sản năm 2004, các quyết định, nghị định, nghị quyết, công văn như : nghị quyết 03/2005/NQ-HĐTP, nghị định 94/2005/NĐ-CP, nghị định 67/2006/NĐ-CP . 1.2.1. Đối tượng áp dụng Luật phá sản năm 2004 quy định đối tượng áp dụng của luật này bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Doanh nghiệp ở đây bao gồm tất cả các loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam : công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.(theo Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐTP) Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2003.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY