Xây dựng hệ thống Website bán hàng cho Công ty Cổ phần HTL

<p> Hệ thống mạng của Công ty cổ phần HTL sẽ bao gồm 2 vùng chính: Vùng DMZ: Là nơi đặt các máy chủ web (Web Server), máy chủ cơ sở dữ liệu (Database Server), máy chủ phân giải tên miền nội bộ (Internal DNS Server) để phân giải tất cả các tên miền nội bộ. Trong thực tế, có thể đặt thêm tại khu vực này các máy chủ khác như: Email Server, File Server tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Khu vực mạng nội bộ: là tất cả các thiết bị trong phạm vi nội bộ Công ty, chúng kết nối được với nhau thông qua mạng Lan và có thể kết nối với Internet nhưng phải thông qua sự kiểm soát của tường lửa (Firewall). Các thiết bị này có thể là: Desktop, Laptop, máy in, máy fax. Ngoài ra, khu vực này còn có một máy chủ Domain Controller để kiểm soát tất cả các thiết bị trong nội bộ; Một Database Replication có chức năng sao lưu cơ sở dữ liệu từ Database Server để đề phòng trường hợp vùng DMZ bị tấn công và mất dữ liệu; Một DHCP Server (Dynamic Host Configuration Protocol – Giao thức cấu hình host động) để phân phát địa chỉ IP cho tất cả các thiết bị trong mạng nội bộ </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY