Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin xuyên ngữ Việt Anh

Trang nhan đề Mục lục Danh mục Mở đầu Chương 1: Gioi thiệu Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chương 3: Các kỹ thuật liên quan Chương 4: Chương trình và kết quả thực nghiệm Chương 5 Đánh giá và hướng phát triển Tài liệu tham khảo MỤC LỤC MỤC LỤC 3 DANH MỤC CÁC BẢNG 5 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . 6 MỞ ĐẦU 7 Chương 1: GIỚI THIỆU . . 9 1.1 Giới thiệu về tìm kiếm thông tin (Information Retrieval) 9 1.2 Tìm kiếm thông tin xuyên ngữ (Cross Language Information Retrieval) 11 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Mô hình chung . 11 1.2.3 Các vấn đề . . 12 1.3 Các hướng tiếp cận 13 1.3.1 Dịch máy 13 1.3.2 Sử dụng từ điển 14 1.3.3 Sử dụng ngữ liệu 15 1.4 Một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước . 16 1.5 Giới thiệu luận văn . 16 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT . 18 2.1 Giới thiệu về từ điển máy đọc (Machine Readable Dictionary – MRD) 18 2.1.1 Vai trò của MRD . . 18 2.1.2 Sử dụng từ điển 19 2.2 Các phương pháp khử nhập nhằng . 20 2.2.1 Giới thiệu . 20 2.2.2 Khử nhập nhằng . 20 2.3 Mô hình thống kê . 25 2.3.1 Giới thiệu . 25 2.3.2 Dịch bằng xác suất thống kê . 25 2.3.3 Mô hình ngôn ngữ 28 2.3.4 Liên kết từ 28 2.3.5 Mô hình dịch 29 2.4 Kết luận . 33 Chương 3: CÁC KỸ THUẬT LIÊN QUAN 34 3.1 Tìm kiếm dựa trên MRD . . 34 3.2 Công cụ GIZA++ . 36 3.2.1 Cấu trúc đầu vào của GIZA++ 36 3.2.2 Cấu trúc đầu ra của GIZA++ 37 3.2.3 Sử dụng GIZA++ . 37 3.3 Kết luận . 38 Chương 4: CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM . 39 4.1 Kiến trúc hệ thống . . 39 4.1.1 Từ điển . 40 4.1.2 Thống kê từ ngữ liệu 41 4.1.3 Chương trình thử nghiệm . 42 4.2 Khai thác ngữ liệu song song . 45 4.3 Kết quả thử nghiệm 51 4 4.4 Đánh giá thử nghiệm 55 4.4.1 Nhận xét việc chuyển ngữ 55 4.4.2 Đánh giá kết quả thử nghiệm 57 Chương 5: ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 62 5.1 Đánh giá 62 5.2 Hướng ứng dụng và phát triển . . 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY