Xác định hàm lượng sắt trong thép xây dựng

ĐẶT VẤN ĐỀ1 PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT2 I. Sắt I.1. Tính chất vật lý2 I.2. Tính chất hóa học2 I.3. Phương pháp điều chế2 I.4. Trạng thái thiên nhiên3 I.5. Ứng dụng4 II. Thép II.1. Thành phần, cấu tạo và đặc tính của thép5 II.2. Các phương pháp chế tạo thép10 II.3. Các loại thép thường dùng13 II.3.1. Các phương pháp phân loại thép13 II.3.2. Ký hiệu và công dụng của nhóm thép cán15 nóng thông dụng (nhóm thép dùng trong xây dựng) III. Các phương pháp phân tích định lượng sắt trong thép III.1. Phân tích khối lượng17 III.2.Phân tích thể tích17 III.3. Các phương pháp phân tích hóa lý18 PHẦN THỨ HAI: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 I. Phương pháp phân tích khối lượng định lượng sắt I.1. Nguyên tắc của phân tích khối lượng19 I.2. Phân loại các phương pháp phân tích khối lượng19 I.3. Phương pháp kết tủa xác định sắt trong thép xây dựng19 I.3.1. Sơ đồ của sự xác định19 I.3.2. Nghiên cứu xây dựng quy trình19 I.3.3. Chuẩn bị mẫu20 I.3.4. Phương pháp tính toán20 II. Phương pháp chuẩn độ thể tích II.1. Nguyên tắc của phân tích thể tích22 II.2. Các phương pháp phân tích thể tích22 II.3. Phương pháp chuẩn độ oxi hóa - khử xác định sắt22 trong thép xây dựng III. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử (EAS) III.1. Nguyên tắc23 III.2. Quy trình phân tích23 PHẦN THỨ BA: THỰC NGHIỆM24 I. Máy móc, dụng cụ, hóa chất24 II. Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích bằng phương pháp khối lượng II.1. Khảo sát quy trình tạo kết tủa và nung kết tủa25 II.1.1. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến quá trình tạo kết tủa25 II.1.2. Khảo sát các nguyên tố ảnh hưởng đến kết tủa26 II.1.3. Khảo sát thời gian nung kết tủa27 II.1.4. Khảo sát nhiệt độ nung kết tủa28 II.2. Khảo sát quy trình phá mẫu29 II.2.1. Khảo sát loại acid phá mẫu thích hợp29 II.2.2. Khảo sát tỷ lệ mẫu : acid30 II.2.3. Khảo sát nhiệt độ phá mẫu30 II.2.4. Khảo sát thời gian phá mẫu31 III. Xác định hàm lượng sắt trong các loại thép xây dựng bằng phương pháp khối lượng III.1. Quy trình phân tích32 III.2. Xác định sai số của phương pháp34 III.3. Tiến hành phân tích trên các mẫu cụ thể34 III.3.1. Chuẩn bị mẫu34 III.3.2. Phân tích mẫu34 IV. Phân tích sắt bằng phương pháp chuẩn độ oxi hóa - khử37 V. Phân tích sắt bằng phương pháp quang phổ phát xạ39 VI. Kết quả phân tích sắt trong thép xây dựng bằng các phương pháp40 KẾT LUẬN41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY