Xác định giá trị huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân tăng huyết áp trước và sau khi điều chỉnh thời điểm dùng thuốc hạ áp

<p> Qua nghiên cứu 30 bệnh nhân tăng huyết áp được điều chỉnh thời điểm uống thuốc hạ áp dựa vào giá trị huyết áp 24 giờ, chúng tôi rút ra kết luận: 1. Giá trị huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân tăng huyết áp trước và sau khi điều chỉnh thời điểm dùng thuốc hạ áp - Ở bệnh nhân THA được điều trị, tỷ lệ bệnh nhân có THA bằng phương pháp đo thông thường là 66,6 % và bằng phương pháp ABPM là 86,6%. - Tỷ lệ THA đo bằng ABPM sau khi điều chỉnh thời điểm uống thuốc là 70 %, thấp hơn (p< 0,05) so với trước khi điều chỉnh thời điểm uống thuốc (86,6%). - Giá trị HATT, HATtr và HATB trong 24 giờ sau khi điều chỉnh thời điểm uống thuốc đều thấp hơn một cách có ý nghĩa so với trước khi điều chỉnh thời điểm uống thuốc với giá trị lần lượt là (122,7 ± 12,6 mmHg so với 132 ± 9,0 mmHg; 82,2 ± 8,7mmHg so với 85,8 ± 8,3 mmHg và 96,9 ± 8,6 mmHg so với 101,2 ± 7,4 mmHg). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY