Việc phân cấp quản lý tài chính và quy mô của chính phủ: phân tích thực nghiệm tại 1 quốc gia Châu Âu

Mục đích của chúng tôi là đóng góp cho việc tranh luận về sự tác động của phân cấp tài khóa đối với quy mô chi tiêu của chính phủ, trong phạm vi châu Âu, một số tổ chức siêu quốc gia chỉ ra rằng các quốc gia tập quyền như các nước ở khu vực Trung và Tây Âu nên chuyển dịch theo hướng phân cấp nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã phân tích thực nghiệm xem liệu phân cấp tài khóa có tác động hay không đối với mức chi tiêu của chính phủ, áp dụng mô hình hệ thống động lực không gian và ECM đối với bộ dữ liệu từ 15 nước EU. Đầu tiêu chúng tôi đã tìm ra rằng sự chi tiêu của chính phủ từ từ thay đổi theo thời gian và có một vài tác động qua lại trong chi tiêu công giữa 15 nước EU. Sự mất cân bằng theo chiều dọc có xu hướng làm tăng quy mô của chính quyền địa phương, trung ương và tổng thể. Vì thế, các kết quả nghiên cứu của chúng tôi đều rất phù hợp với kết quả mà Edhaie (2004), Ebel and Yilmaz (2002) và Jin, Zou (2002) đã chỉ ra. Tuy nhiên, chúng tôi đã chỉ ra rằng việc phân cấp quản lý doanh thu làm giảm đi quy mô của chính quyền trung ương, trong khi đó quy mô của chính quyền địa phương lại tăng lên và mở rộng hơn , do đó cũng làm quy mô tổng thể của chính phủ lớn hơn. Cho nên, tăng cường việc tự quản lý doanh thu địa phương sẽ đem lại thêm những kết quả ngoài mong đợi về việc tăng quy mô tổng thể của chính phủ. Trong những bài nghiên cứu tới đây, chúng tôi cần phải xác định xem liệu các loại thuế sẵn có có đóng vai trò gì đối với chính phủ địa phương trong quá trình này hay không

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY