Về tổ hợp công ty mẹ - Công ty con trong pháp luật Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn

LỜI NÓI ĐẦU Để tránh khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, việc hội nhập vào kinh tế toàn cầu đòi hỏi nước ta không chỉ đạt tốc độ tăng trưởng cao, phát triển mạnh kinh tế đối ngoại, mà còn phải phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của các ngành kinh tế mũi nhọn. Muốn vậy, từng bước hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế có tầm vóc quốc tế, tạo thế và lực để cạnh tranh trên toàn cầu. Việt Nam hiện nay cũng đang thực hiện và đẩy mạnh phát triển các mô hình tập đoàn kinh tế mà thực chất đó là mô hình tổ hợp công ty mẹ - công ty con. Do đó cũng cần đẩy mạnh xây dựng một hệ thống pháp luật điều chỉnh mô hình này. Nghiên cứu, tìm hiểu về mô hình tổ hợp công ty mẹ - công ty con trong hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần hệ thống các quy định của pháp luât hiện hành cũng như tìm ra những điểm đặc trưng của mô hình này ở Việt Nam, từ đó có thể đưa ra những định hướng để phát triển mô hình tổ hợp công ty mẹ - công ty con ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. I. Một vài nét về mô hình công ty mẹ - công ty con. 1 1, Quá trình hình thành mô hình tổ hợp công ty mẹ - công ty con ở Việt1 2. Bản chất và đặc trưng pháp lý chung của mô hình tổ hợp công ty mẹ -4 3. Ưu điểm, nhược điểm của mô hình công ty mẹ - công ty con. 6 II. Mô hình tổ hợp công ty mẹ - công ty con trong hệ thống pháp luật7 1. Những nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành về tổ hợp công ty mẹ -7 2. Một số đặc thù của Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam qua đánh giá thực tiễn hiện nay. 10 3. Nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp nhà nước11 III. Kết luận. 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY