Ước tính giá trị giống của vật nuôi

Trên cơ sở nguyên tắc của ph-ơng pháp BLUP, các ứng dụng của BLUP ngày càng đ-ợc áp dụng rộng rãi trong sản xuất. Điều đáng l-u ý là các ứng dụng này th-ờng đ-ợc dùng để đánh giá chọn lọc đối với một quần thể lớn, sử dụng một tập hợp lớn các số liệu theo dõi của nhiều cá thể có quan hệ họ hàng với nhau. Sau đây là một số ứng dụng BLUP để đánh giá vật nuôi: - Mô hình đánh giá con đực (Sire Model): Mô hình này là những ứng dụng đầu tiên của ph-ơng pháp BLUP dùng để đánh giá giá trị giống của các đực giống trong chăn nuôi bò sữa. Trong mô hình này, ng-ời ta sử dụng các số liệu theo dõi ở đời con của các đực giống. Hạn chế chủ yếu của mô hình này là không xem xét đánh giá con mẹ. - Mô hình gia súc (Animal Model): Trong mô hình này, ng-ời ta đánh giá giá trị giống của đời con thông qua bố và mẹ của chúng. - Mô hình lặp lại (Repeatability Model): Mô hình này đ-ợc sử dụng trong tr-ờng hợp mỗi cá thể có một số số liệu lặp lại, chẳng hạn các kỳ tiết sữa, các lứa đẻ khác nhau. - Mô hình nhiều tính trạng (Multivariate Animal Model): Mô hình này t-ơng tự nh-tr-ờng hợp chỉ số chọn lọc nhiều tính trạng. Hiện nay trong sản xuất chăn nuôi ở nhiều n-ớc tiên tiến, ng-ời ta đang sử dụng các phần mềm máy tính của mô hình này, chẳng hạn ch-ơng trình PIGBLUP dùng để chọn lọc lợn ở Australia.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY