Ứng dụng tối ưu trong kinh tế với xpress - Mp

<p> Trang nhan đề Mục lục Lời cảm ơn Lời nói đầu Ký hiệu và các quy ước Chương 1: Các bài toán tối ưu Chương 2: Ứng dụng toán ưu trong kinh tế sử dụng Chương 3: Kết luận Tài liệu tham khảo MỤC LỤC Trang MỤC LỤC . i LỜI CẢM ƠN . iii LỜI NÓI ĐẦU iv KÝ HIỆU VÀ CÁC QUY ƯỚC .vi CHƯƠNG 1. CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU . .1 1.1 Định nghĩa .1 1.2 Các loại bài toán tối ưu . .2 1.2.1 Tối ưu trong không gian hữu hạn chiều . .2 1.2.2 Tối ưu trong không gian vô số chiều . .3 1.3 Các bước của quá trình ra quyết định . .4 1.4. Các bước của quá trình ra quyết định . 5 1.4.1 Quy hoạch tuyến tính . .5 1.4.2 Quy hoạch nguyên . .7 1.4.3 Quy hoạch toàn phương 11 CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG TOÁN ƯU HÓA TRONG kinh tế SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH XPRESS-MP 14 2.1 Chương trình Xpress-MP 14 2.1.1 Giới thiệu . .14 2.1.2 Cấu trúc của mô hình xưởng mộc và mô hình Mosel tổng quát .19 i 2.2 Ứng dụng tối ưu hóa trong kinh tế 23 Thí dụ 2.1 Bài toán lựa chọn danh mục Đầu tư BT1 .23 Thí dụ 2.2 Bài toán lựa chọn danh mục Đầu tư BT2 .32 Thí dụ 2.3 Bài toán lựa chọn danh mục Đầu tư BT3 .41 Thí dụ 2.4 Bài toán lựa chọn danh mục Đầu tư BT4 .47 KẾT LUẬN 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 ii </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY