Ứng dụng mô hình camels vào phân tích hoạt động và rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB

<p> Sau quá trình nghiên cứu, đề tài về cơ bản đã đạt được những mục tiêu ban đầu đề ra. Đề tài khái quát cơ sở khoa học về phân tích hoạt động và rủi ro NH. Đề tài giới thiệu một số mô hình áp dụng để phân tích hoạt động NH, trong đó tìm hiểu kỹ về mô hình CAMELS. Cụ thể, tìm hiểu về lịch sử hình thành, cách thức xếp hạng, các thành phần cấu thành và hệ thống chỉ tiêu dùng để áp dụng và bài phân tích. Từ đó ứng dụng mô hình CAMELS vào phân tích hoạt động và rủi ro của VIB trong năm 2012. Qua việc đi sâu phân tích hoạt động NH trên các phương diện Mức độ an toàn Vốn (Capital Adequacy), Chất lượng tài sản có (Asset Quality), Quản lý (Management), Thu nhập (Earnings), thanh khoản (Liquidity) và Độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường (Sensitivity to Market risk) để thấy được toàn cảnh hoạt động và tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của VIB. Đề tài tiến hành thu nhập thông tin và số liệu phục vụ cho việc phân tích. Hoạt động của VIB được thể hiện qua các chỉ tiêu theo các quý của năm 2012. Để thấy được rõ hơn vị trí của VIB, đề tài còn so sánh với các NH TMCP tương đương là VPB, DAB. Việc phân tích, đánh giá tình hình hoạt động được thực hiện trên nền là bối cảnh kinh tế vĩ mô và thực tế ngành NH năm 2012. Do đó, việc đánh giá trở nên có cơ sở và khách quan hơn. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề tài tiến hành phân tích SWOT đối với VIB, từ đó dự báo về tình hình hoạt động kinh doanh và đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình kinh doanh cho NH trong thời gian sắp tới </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY