Ứng dụng hệ thống thông tin địa lí (GIS) thành lập bản đồ tra cứu giá đất trên địa bàn phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu . 3. Nhiệm vụ nghiên cứu . 4. Phương pháp nghiên cứu . PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC 1.1. Khái quát hệ thống thông tin địa lí . 1.2. Giới thiệu phần mềm ArcGIS Desktop 1.2.1. ArcCatalog 1.2.2. ArcToolbox 1.2.3. ArcMap 1.2.4. Các mô hình dữ liệu địa lí 1.2.4.1. Coverages 1.2.4.2. Shapefiles 1.2.4.3. Geodatabases 1.3. Giá đất và cơ sở định giá đất CHƯƠNG 2 : ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÍ (GIS) THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TRA CỨU GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MỸ LONG, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN 2.1. Khái quát khu vực nghiên cứu 2.2. Quy trình thành lập bản đồ tra cứu giá đất 2.3. Nội dung thực hiện 2.4. Kết quả thực hiện KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY