Tự động hoá toà nhà trên cơ sở ứng dụng công nghệ tự động hoá của hãng ALC

<p> MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5 LỜI NÓI ĐẦU 6 VÀI NÉT VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT T&D NƠI TÁC GIẢ CÔNG TÁC 7 CHƯƠNG 1. 9 CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TÒA NHÀ CAO TẦNG HIỆN ĐẠI . 9 1. Đánh giá chất lượng môi trường và mức độ tự động hóa trong tòa nhà cao tầng hiện đại 9 1.1 Chiếu sáng nhân tạo trong tòa nhà cao tầng hiện đại 9 1.1.1 Nguồn sáng. 9 1.1.2 Tiêu chuẩn độ rọi ánh sáng nhân tạo. 9 1.1.3 Đặc điểm chiếu sáng trong tòa nhà. 9 1.2 Thang máy phục vụ trong tòa nhà cao tầng hiện đại 10 1.2.1 Khái niệm chung về thang máy. 10 1.2.2 Phân loại thang máy. 10 1.3 Phòng chống cháy nổ trong tòa nhà cao tầng hiện đại. 11 1.3.1 Nguyên nhân gây ra cháy trong các tòa nhà cao tầng hiện đại 11 1.3.1.1Cháy do tác động của ngọn lửa trần hoặc tia lửa ,tàn lửa. 11 1.3.1.2 Cháy do ma sát, va chạm giữa các vật rắn. 12 1.3.1.3 Cháy do tác dụng của hóa chất 12 1.3.1.4 Cháy do tác dụng của năng lượng điện. 12 1.3.2 Biện pháp phòng chống cháy nổ trong tòa nhà cao tầng hiện đại 12 1.3.2.1 Cháy và phương tiện chữa cháy. 12 1.3.2.1.1Đặc điểm của đám cháy. 12 1.3.2.1.2 Diễn biến đám cháy và sự phát triển của nó. 13 1.3.2.1.3 Các dụng cụ chữa cháy thô sơ. 13 1.3.2.1.4 Phương tiện báo cháy và chữa cháy tự động. 13 1.4 Điều hòa không khí trong tòa nhà cao tầng hiện đại 14 1.4.1Các thành phần của hệ thống điều hòa không khí trong tòa nhà. 15 1.4.2 Mối quan hệ giữa môi trường và cơ thể con người trong tòa nhà cao tầng hiện đại. 15 1.4.3 Sự ô nhiễm không khí và vẫn đề thông gió trong tòa nhà cao tầng hiện đại. 16 1.4.4 Tiêu chuẩn môi trường trong điều tiết không khí. 18 1.4.5 Hệ thống điều khiển - đo lường của thiết bị điều tiết không khí trong tòa nhà cao tầng hiện đại. 19 1.4.5.1 Khái niệm về hệ thống điều khiển. 19 1.4.5.1.1Nhiệm vụ chức năng của hệ thống điều khiển. 19 1.4.5.1.2 Đo lường và kiểm tra tại chỗ. 20 1.4.5.1.3 Đo lường và kiểm tra từ xa. 20 1.4.5.1.4 Điều khiển tự động. 20 2. Phương pháp quản lý tòa nhà cao tầng :Thực trạng & sự cần thiết quản lý các tòa nhà cao tầng ở Việt Nam 20 2.1 Phân loại nhà cao tầng: 21 2.2 Hệ thống quản lý các tòa nhà. 21 2.3 Thực trạng nhà cao tầng hiện nay. 22 2.3 Sự cần thiết của hệ thống BMS cho các tòa nhà cao tầng. 23 CHƯƠNG 2. 24 TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRONG CÔNG NGHIỆP 24 1.Mô hình phân cấp hệ thống. 24 2. Cấu trúc và thiết bị mạng. 26 2.1 Cấu trúc bus. 27 2.2 Cấu trúc mạch vòng. 28 2.3 Cấu trúc hình sao 29 2.4 Kiến trúc giao thức. 29 2.5 Mô hình tham chiếu OSI. 31 2.6 Kiến trúc giao thức TCP/IP. 33 2.7 Truy nhập bus 34 2.7.1 Master/Slaver. 34 2.7.2 TDMA: 34 2.7.3 Token Passing: 34 2.7.4 CSMA/CD 35 2.7.5 CSMA/CA 35 2.8 Bảo toàn dữ liệu. 35 2.9 Mã hoá bit. 35 2.10 Chuẩn và môi trường truyền dẫn: 36 3. Cấu trúc cơ bản của một hệ thống giám sát. 38 3.1 Cấu trúc tập trung – Concentrated Architechure. 38 3.2 Cấu trúc phân quyền. 39 3.3 Cấu trúc phân tán. 40 4.Hệ thống điều khiển phân tán DCS. 41 4.1 Khái niệm về hệ thống điều khiển phân tán DCS. 41 4.2 Mô hình phân lớp của hệ thống điều khiển DCS: 43 4.2.1 Lớp I/O 43 4.2.2 Lớp điều khiển. 44 4.2.3 Lớp điều hành. 44 4.2.4 Lớp thông tin quản lý. 44 4.3 Các mô hình mạng trong hệ thống điều khiển phân tán. 45 4.3.1 Các mạng I/O 45 4.3.2 Mạng điều khiển. 45 4.3.3 Mạng diện rộng của nhà máy. 46 4.3.4 Nhận xét 46 5.Các hệ DCS thông dụng. 47 5.1 DeltaV của Emerson. 47 5.2 PlantScape của Honeywell. 48 5. 3 Hệ điều khiển PCS 7 của SIEMENS. 50 5. 4 Hệ điều khiển CENTUM 3000 của Yokogawa. 51 CHƯƠNG 3. 52 TÌM HIỀU VỀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ TOÀ NHÀ WEBCTRL CỦA ALC 52 1. Giới thiệu về hệ thống tự động hoá toà nhà. 52 2. Các hệ thống được điều khiển trong toà nhà. 52 2.1. Hệ thống HVAC 53 2.2. Hệ thống điện. 56 2.3. Hệ thống chiếu sáng. 57 2.4. Hệ thống cấp nước. 57 2.5. Hệ thống thang máy. 57 2.6. Hệ thống chữa cháy. 57 2.7.Hệ thống an ninh. 58 3. Lợi ích của việc trang bị hệ thống BMS cho toà nhà. 59 4. Hệ thống BMS của ALC. 60 4.1 Kiến trúc hệ thống. 60 4.2 Các thành phần cơ bản. 61 4.2.1 WebCTRL Server. 61 4.2.1.1 Cấu hình tối thiểu của PC dùng làm server. 61 4.2.1.2 Phần mềm WebCTRL Server. 62 4.2.1.3 Công cụ lập trình. 62 4.2.1.3.1Eikon. 62 4.2.1.3.2 Sitebuilder. 64 4.2.1.3.3 Viewbuilder. 64 4.2.1.4 Trạm vận hành. 66 4.2.1.5 Các bộ điều khiển. 71 4.2.1.6 Các thiết bị khác. 77 4.3 So sánh hệ BMS của WebCTRL với hệ BMS của Siemens. 80 4.4 Các đặc tính nổi bật và hạn chế của WebCTRL 87 4.4.1Các đặc tính nổi bật 87 4.4.2 Các hạn chế của ALC 88 CHƯƠNG 4. 89 THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ TOÀ NHÀ CHO KHÁCH SẠN NEWWAY TRÊN NỀN WEBCTRL CỦA ALC 89 1.Trình tự thiết kế. 89 2.Khảo sát hiện trạng. 89 3. Lập phương án thiết kế. 103 3.1Với tủ điều khiển B1-1. 103 3.2 Tủ điều khiển LG-1: 105 3.3 Tủ điều khiển B1-2. 105 3.4 Tủ điều khiển B1-2A 106 3.5 Tủ điều khiển UG-1. 107 3.6 Tủ điều khiển UG-2. 107 3.7 Tủ điều khiển LF-1. 107 3.8 Tủ điều khiển 1-1: 108 3.9 Tủ điều khiển 1-2: 108 3.10Tủ điều khiển 1-3: 108 3.11Tủ điều khiển 2-1: 108 3.12 Các tủ từ 3-1 cho đến 9-1. 109 3.13 Tủ điều khiển R-2: 109 3.14 Tủ điều khiển R-1: 110 4.Thuật toán điều khiển các thiết bị trong hệ thống. 110 4.1Máy lạnh - Chiller. 110 4.2 FCU 112 4.3 AHU 114 5 Xây dựng hệ thống điều khiển. 118 5.1 Xây dựng kiến trúc mạng. 118 5.2 Xây dựng chương trình điều khiển. 119 5.3 Xây dựng giao diện vận hành. 119 5.4 Vận hành hệ thống. 120 6.Thử nghiệm và đánh giá hệ thống. 127 6.1 Phương pháp thử nghiệm 127 6.2 Đánh giá hệ thống. 127 KẾT LUẬN 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO 129 PHỤ LỤC 130 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY