Theo quy định của Luật thương mại 2005, các hoạt động dịch vụ như: đại diện cho thương nhân, mô giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, đại lí thương mại phát sinh trên cơ sở hợp đồng đại diện cho thương nhân; hợp đồng mô giới; hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa; hợp đồng đại lí thương mại. Các hợp đồng này đều có tính chất là hợp đồng song vụ, ưng thuận và có tính đền bù. Hình thức các hợp đồng này bặt buộc phải được thể hiện bằng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lí tương đương với văn bản bao gồm: điện báo, TELEX, FAX, thông điệp dữ liệu (là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử) và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Xem xét các đặc điểm chung của các hoạt động trung gian thương mại rất có ý nghĩa trong việc xác định dấu hiệu pháp lí đặc trưng của hoạt động này, giúp ta phân biệt hoạt động trung gian thương mại với các hoạt động cung ứng dịch vụ khác. Từ đó, pháp luật có các quy định điều chỉnh phù hợp với những đặc điểm của các hoạt động này, tạo điều kiện cho chúng ngày một phát triển

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY