Tranh chấp thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại tại Việt Nam

1.1 Khái niệm 4 1.2 Đặc điểm của tranh chấp thương mại 5 1.3 Phân loại tranh chấp thương mại 5 1.3.1 Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận bao gồm 5 1.3.2 Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. 6 1.3.3 Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty. 6 1.3.4 Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định. 6 1.4 Hình thức giải quyết giải quyết tranh chấp thương mại 6 1.4.1 Các hình thức mang tính tài phán 6 1.4.2 Các hình thức không mang tính tài phán 6 2.1 Thương lượng 7 2.1.1 Khái niệm 7 2.1.2 Đặc trưng 7 2.1.3 Nguyên tắc khi tiến hành thương lượng 8 2.1.4 Cách thức thương lượng 8 2.2 Hòa giải 8 2.2.1 Khái niệm 8 2.2.2 Phân loại 9 Có hai loại hoà giải là hòa giải trong tố tụng và hòa giải ngoài tố tụng. 9 2.2.3 Các nguyên tắc của hòa giải 9 2.2.4 Tiến trình hòa giải 11 2.3 Trọng tài 11 2.3.1 Khái niệm 11 2.3.2 Điều kiện giải quyết bằng hình thức trọng tài 12 2.3.3 Thời hiệu khởi kiện 13 2.3.4 Trình tự giải quyết 13 2.3.5 Quyền yêu cầu hủy quyết định trọng tài 18 2.3.6 Thi hành quyết định trọng tài 20 2.3.7 Giải quyết vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài 20 2.4 Tòa án 21 2.4.1 Khái quát về Toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại ở nước ta 21 2.4.2 Thẩm quyền các cấp Toà án: 21 2.4.3 Các nguyên tắc trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại toà án 24 2.4.4 Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại toà án 26 2.5 So sánh giữa các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại 27 3.1 Nội dung các tranh chấp thương mại ngày càng đa dạng và phức tạp 31 3.2 Lựa chọn các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và thương mại 32 3.2.1 Hoạt động hoà giải còn thiếu tính chuyên nghiệp 32 ã Nguyên nhân 32 3.2.2 .Trọng tài - một phương thức giải quyết tranh chấp ưu việt 33 3.2.3 Cơ chế hỗ trợ của Toà án đối với giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại ngày càng hoàn thiện 38 3.3 Giải pháp 40 3.3.1 Chuyên nghiệp hoá đội ngũ hoà giải viên 40 3.3.2 Nâng cao cơ chế hỗ trợ của Toà án đối với giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 41 Lời nói đầu Với nền kinh tế thị trường đang phát triển như ở Việt Nam hiện nay, các hoạt động thương mại đang ngày càng được đẩy mạnh, hợp tác bền vững lâu dài không chỉ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà còn vươn xa ra thương trường quốc tế. Hoạt động thương mại tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư, nhưng bên cạnh đó cũng không thể né tránh các yếu tố rủi ro phát sinh trong quá trình hợp tác, trao đổi buôn bán. Khi quyền lợi của các bên không được cân bằng trong mối quan hệ này tất yếu sẽ dẫn đến những xung đột, mâu thuẫn do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nội dung các tranh chấp thương mại ngày càng đa dạng, phức tạp khiến các bên tham gia giải quyết tranh chấp cần cân nhắc kĩ các hình thức giải quyết cho phù hợp. Theo điều 317 Luật thương mại 2005 có các hình thức chủ yếu sau đây - Thương lượng giữa các bên - Hoà giải giữa các bên do một cơ quan. tổ chức hoặc cá nhân được các bên thoả thuận chọn làm trung gian hoà giải - Trọng tài thương mại hoặc toà án Trong phạm vi nghiên cứu tiểu luận này, chúng tôi xin trình bày ba phần - Phần thức nhất là các lý luận cơ bản về tranh chấp thương mại - Phần thứ hai bao gồm các hình thức giải quyết tranh chấp theo pháp luật hiện hành - Phần thứ ba nêu lên vấn đề thực trạng về vấn đề tranh chấp thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại tại Việt Nam Thông qua việc tìm hiểu nghiên cứu các tài liệu, tổng hợp phân tích và trình bày quan điểm của nhóm, chúng tôi mong muốn mang lại một các nhìn tổng thể về vấn đề này, phục vụ tốt hơn cho môn học Pháp luật thương mại về hàng hoá và dịch vụ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY