Tổng luận Giáo dục Việt Nam và định hướng phát triển đầu thế kỷ 21

<p> Việt Nam là một quốc gia có lịch sử phát triển lâu đời với hơn 4000 năm văn hiến. Dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học và coi trọng việc học việc giáo dục cho các thế hệ kế tục. Chính vì vậy, nền giáo dục Việt Nam tuy trải qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn liên tục phát triển và góp phần quan trọng và quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bước vào thập niên 90 của thế kỷ, cùng với quá trình đổi mới của đất nước, nền giáo dục Việt Nam đã thực hiện sự đổi mới toàn diện từ quan điểm, nhận thức đến các giải pháp cụ thể trên mọi bình diện mục tiêu, nội dung,phương pháp, cơ cấu hệ thống, nguồn lực . . Nền giáo dục Việt Nam đã vượt qua được giai đoạn sa sút trong những năm cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90 và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Chính những thành tự to lớn của nền giáo dục Việt Nam đã góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người HID của người Việt Nam vào mức trung bình ( 0.5l4 ) mặc dù nền kinh tế Việt Nam chưa phát triển và thu nhập quốc dân hàng năm trên đầu người còn thấp. Với quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình phát triển giáo dục Việt Nam đã đang và sẽ là động lực chuẩn bị cho sự cất cánh của Việt Nam trong thế kỷ tới. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY