Tổng luận Đặc trưng giáo dục thời Lý – Trần – Hồ

<p> Trong quá trình xây dựng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người mới đáp ứng chủ trương “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, chúng ta phải nhất định mau chóng tiếp thu những kinh nghiệm tiên tiến, hiện đại của thế giới. Song chúng tôi cho rằng cũng cần từ bỏ thái độ hư vô chủ nghĩa, phủ định sạch trơn những kinh nghiệm của quá khứ, của cha ông. Bởi vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn nền giáo dục trước cách mạng tháng Tám để có thể kế thừa và phát huy một cách chọn lọc, sáng tạo. Trong khi chờ đợi một cuộc cải cách giáo dục mới toàn diện, chúng tôi thiết nghĩ cần phải sớm giải quyết một số vấn đề trong tầm tay của ngành giáo dục: 1- Lập lại kỷ cương, nền nếp chặt chẽ, có hiệu lực, có thưởng phạt nghiêm minh trong nhà trường, trong học hành thi cử. Muốn vậy, phải có một tổ chức thanh tra hành chính, thanh tra chuyên môn có đầy đủ tài năng, phẩm chất, có quyền lực thật sư. 2- Cùng với việc chuẩn bị cải cách giáo dục phổ thông và đại học, cần sớm chuẩn bị cải cách toàn bộ ngành sư phạm trong đó việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đương chức cả về vật chất lẫn tinh thần. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY