Tổng luận Công nghệ sinh học và công nghiệp hóa chất

<p> Trong sự phát triển các CNSH mới. không những hoá học mà các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật khác cũng cần. Có ba lý do chính giải thích lợi ích của CNSH nói chuns và việc áp dụng nó trong CNHC nói riêng. Trước hết, hoá học - nguồn cung cấp truyền thống các mặt hàng trung gian cho nhiều lĩnh vực hoạt động, vẫn có vị trí phát triển trong hệ thống sản xuất chịu tác động của CNSH. Ngoài ra. cấu tạo của các nhóm hoá học thường rất đa dạng (dược phẩm, nóng hoá phẩm.) càng đa dạng hoá thêm do CNSH. Sau hết. CNSH sẽ có cơ cấu sản xuất và vai trò kinh tế phát triển dưới ảnh hưởng của cuộc "thể giới hoá" công nghệ trong đó CNSH đang làm đảo lộn hoạt động của nó. Trong các ví dụ đã nêu trong tài liệu này. rất khó tách biệt sinh học với hoá học. và ý nnhĩa của vấn đề phương pháp này thay thế hoặc kết hợp với phương pháp kia chỉ là tương đối, trừ phi hiểu theo nghĩa hẹp là so với phương pháp truyền thống quen thuộc. Dẫu sao thì cuộc cách mạng về CNSH hiện nay cũng làm cho nhiều ngành công nghiệp. trong đó có CNHC đứng trước thử thách mới. Có thể mối quan hệ thị trường -công nghệ - môi trường sẽ làm cho CNSH và CXHC xích lại gần nhau hơn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY