[Tóm tắt] Luận văn Dự án số hóa tài liệu lưu trữ trung tâm lưu trữ Quốc gia III

<p> Mục tiêu chính của đề tài nhằm nghiên cứu đề xuất các giải pháp để triển khai dự án số hóa khối tài liệu lưu trữ hành chính đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III bằng hệ thống ITISCANNER. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể khái quát như sau: - Nghiên cứu, tổng hợp cơ sở lý luận, kinh nghiệm, phân tích mục đích và mô hình áp dụng kỹ thuật số hóa tài liệu lưu trữ, ưu điểm-nhược điểm và tổng quan về kỹ thuật số hóa tài liệu lưu trữ. Đây vừa là nền tảng lý luận vừa là luận chứng về khả năng áp dụng công nghệ số hóa để triển khai dự án số hóa tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III. - Để đảm bảo việc triển khai dự án số hóa tài liệu lưu trữ có tính khả thi và hiệu quả cao, tiến hành khảo sát thực tế khối tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III và đưa ra những dữ liệu về các vấn đề như: số lượng, thời gian, đặc điểm, tình trạng vật lý và mức độ hư hỏng của tài liệu lưu trữ Trên cơ sở đó, đánh giá khả năng áp dụng công nghệ số hóa đối với khối tài liệu lưu trữ này. - Đề xuất các giải pháp về quy trình số hóa, công nghệ sử dụng, dự toán kinh phí để thực hiện dự án số hóa tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY