[Tóm tắt] Luận án Thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa học

<p> Ngày nay, thương hiệu là vấn đề không mới, được nhiều lĩnh vực khoa học quan tâm. Tuy nhiên, trên thực tế, khi nghiên cứu thương hiệu thường được quan tâm đến khía cạnh marketing, truyền thông, kinh tế Luận án đã góp một cái nhìn mới về thương hiệu dưới góc độ văn hóa. Để tìm hiểu được bình diện văn hóa của thương hiệu, chúng tôi đã đưa ra các giả thuyết: 1. Thương hiệu là một thực thể văn hóa. 2. Thương hiệu có cấu trúc văn hóa với mối quan hệ chặt chẽ giữa các thành tố 3. Thương hiệu là nội lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và có sự tác động đến cả đời sống tinh thần của xã hội. 4. Xây dựng văn hóa thương hiệu là một quá trình xây dựng, phát triển và gìn giữ các chuẩn mực, giá trị và biểu tượng văn hóa. Bằng phương pháp tiếp cận liên ngành và các thao tác nghiên cứu cụ thể, chúng tôi đã thu được những kết quả nghiên cứu nhất định và chứng minh những giả thuyết trên là khả thi. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY