[Tóm tắt] Luận án Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người Dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp

Sau 18 tháng xây dựng và thử nghiệm mô hình can thiệp với nội dung huy động cộng đồng tham gia truyền thông VSMT cho người Dao ở các xóm bản vùng đặc biệt khó khăn, nghiên cứu này đưa ra một số kết luận sau: 1. Tỷ lệ người Dao có hành vi đạt về VSMT còn thấp: 41,3% có hành vi đạt về sử dụng nguồn nước sạch; 4% hành vi đạt về quản lý và sử dụng phân người; 0,1% về phân gia súc; 30,4% về xử lý rác thải. 2. Một số yếu tố liên quan tới hành vi về VSMT của người dân là: Kinh tế hộ gia đình nghèo, thiếu phương tiện truyền thông, trình độ học vấn thấp dưới tiểu học, kiến thức và thái độ của người Dao về VSMT chưa đạt. 3. Xây dựng được mô hình truyền thông thay đổi hành vi VSMT cho người Dao tại xã Vũ Chấn: Thay đổi hành vi VSMT của người Dao như: kiến thức tăng 25,8%, thái độ tăng 34,7% thực hành tăng 4,8%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY