[Tóm tắt] Luận án Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia chuyển đổi

<p> Như vậy, so với các nghiên cứu cùng chủ đề, kết quả nghiên cứu của luận án có những đóng góp mới:  Luận án lần đầu tiên ứng dụng các phương pháp định lượng bằng các ước lượng GLS và 2SLS để đo lường hiệu ứng từng phần của các chỉ số tự do kinh tế (thể chế kinh tế) và tự do dân chủ (thể chế chính trị) lên mức độ tham nhũng và xác định điểm ngưỡng của các tác động này.  Luận án lần đầu tiên kiểm định hiệu ứng phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng ở các quốc gia chuyển đổi và kết quả cho thấy hiệu ứng phi tuyến là thật sự có tồn tại tại các quốc gia khảo sát.  Luận án lần đầu tiên ứng dụng phương pháp GMM sai phân kiểm định giả thuyết chất bôi trơn của tham nhũng trong điều kiện chất lượng khung thể chế của các quốc gia chuyển đổi. Kết quả thực nghiệm cho thấy tham nhũng có tác động tích cực đến tăng trưởng trong điều kiện mức độ tự do kinh tế còn hạn chế và tự do dân chủ chưa cao tại các quốc gia này. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY