[Tóm tắt] Luận án Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

<p> Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD: - Tỷ lệ nợ xấu năm trước có sẽ làm gia tăng RRTD trong năm sau đó. Dự phòng RRTD cao cũng làm tăng RRTD tại các NHTM. Kiểm soát trích lập dự phòng là biện pháp cần thiết nhằm hạn chế được RRTD của NHTM. - NH quản lý chi phí hoạt động không hiệu quả có thể tăng RRTD. - RRTD xảy ra thực sự làm giảm HQKD của NH thông qua mối quan hệ nghịch biến được tìm thấy có ý nghĩa thống kê. - Quy mô NH lớn hơn sẽ tạo ra làm tăng hiệu suất và tăng HQKD của NH. - Quản lý chi phí tốt hơn sẽ mang lại thu nhập cao hơn, làm tăng lợi nhuận NH, từ đó làm tăng. - Quản lý không tốt các khoản thu nhập ngoài lãi sẽ dẫn đến HQKD thấp hơn. Đây được coi là hiệu ứng đảo ngược được tìm thấy có ý nghĩa thống kê. - Tăng trưởng kinh tế tốt sẽ góp phần làm tăng HQKD của NH, khuyến nghị Chính Phủ ổn định vĩ mô giup cho hoạt động NH ổn định hơn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY