[Tóm tắt] Luận án Quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

<p> Đối chiếu với mục đích nghiên cứu được nêu trong phần mở đầu, luận án về “Quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” đã hướng tới các kết quả sau: 1. Luận án tổng hợp lý luận về công tác quản lý RRTK, nghiên cứu kinh nghiệm của NHTM, NHTW một số nước về quản lý RRTK qua đó rút ra bài học mà NHTM và NHNN VN có thể nghiên cứu và vận dụng. 2. Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng, kết quả và tồn tại trong hoạt động quản lý RRTK của NHTM và NHNN chủ yếu trong giai đoạn từ 2007-2015. 3. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận cũng như phân tích thực trạng, luận án đã đưa ra một số giải pháp (8 giải pháp từ phía NHTM, 8 giải pháp từ phía NHNN VN) và kiến nghị (với Chính phủ, Bộ, ngành liên quan nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý RRTK của hệ thống NHTM Việt Nam. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY