[Tóm tắt] Luận án Quản lý phát triển trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập

<p> 1. Kết luận 1.1. Luận án khẳng định những điểm mới cơ bản đó là: Quản lý phát triển TT HTCĐ là quá trình tăng cường việc cung cấp các cơ hội và điều kiện học tập trong cộng đồng cùng với việc cải thiện chất lượng học tập đáp ứng sự tiến bộ của mỗi cá nhân và của cả cộng đồng theo định hướng xây dựng XHHT. Mục tiêu cơ bản của quản lý phát triển TT HTCĐ hướng tới là: Phát triển con người thông qua quá trình nâng cao năng lực con người để khắc phục trở ngại, khó khăn nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân và cả cộng đồng gắn kết với sự phát triển của mỗi địa phương và cả nước. Quản lý phát triển trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xây dựng XHHT được xác định như một tập hợp toàn diện các quy trình từ việc ra quyết định, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá củng cố từng bước phát triển trong mọi hoạt động của trung tâm hướng đến xây dựng một XHHT. Trong các phương thức quản lý phát triển TT HTCĐ thì phương thức quản lý dựa vào cộng đồng với cấp độ Nhà nước và cộng đồng cùng quản lý là thích hợp nhất để thực hiện quản lý phát triển TT HTCĐ theo định hướng XHHT trong bối cảnh của Thái Bình, của Việt Nam hiện nay. Nội dung quản lý phát triển TT HTCĐ theo định hướng XHHT là phù hợp với sự phát triển gồm: i) Lập kế hoạch tổng thể phát triển trung tâm; ii) xác định mô hình tổ chức và bộ máy của trung tâm; iii) phương thức tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức và tập huấn; iv) huy động các nguồn lực cho phát triển học tập của cộng đồng; v) đánh giá và củng cố từng bước phát triển trung tâm; vi) việc hỗ trợ và giám sát của nhà nước đối với sự phát triển TT HTCĐ. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY