[Tóm tắt] Luận án Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam

<p> Theo sát mục tiêu đặt ra ban đầu, luận án “QLNN đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP trong xây dựng hạ tầng GTĐB Việt Nam” làm rõ các vấn đề sau: - Tổng quan và hệ thống hoá các nghiên cứu đi trước liên quan đến QLNN đối với dự án PPP đường bộ; phát triển có chọn lọc cơ sở lý luận QLNN đối với dự án PPP đường bộ. - Luận án hệ thống hóa và làm rõ khái niệm, đặc điểm, loại hình và quy trình dự án PPP đường bộ, chỉ rõ mục tiêu và các tiêu chí đánh giá QLNN đối với dự án PPP đường bộ, xác định nội dung của QLNN đối với dự án PPP đường bộ theo quy trình quản lý. - Dựa trên số liệu thứ cấp và sơ cấp từ khảo sát, luận án phân tích QLNN đối với dự án PPP đường bộ Việt Nam theo các nhóm tiêu chí của QLNN gồm: tính hiệu lực, tính hiệu quả, tính phù hợp và tính bền vững. - Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đánh giá thực trạng QLNN đối với dự án PPP đường bộ, luận án đưa ra bốn nhóm giải pháp chính là: (i) hoàn thiện hoạch định phát triển dự án PPP, (ii) hoàn thiện chính sách và pháp luật đối với dự án PPP đường bộ (iii) hoàn thiện tổ chức bộ máy QLNN; (iv) hoàn thiện giám sát và đánh giá đối với dự án PPP đường bộ theo định hướng kết quả </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY