[Tóm tắt] Luận án Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục ở thành phố Hồ Chí Minh theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể

<p> 2. Kiến nghị - Đối với các trường ĐHTT + Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng, quy luật khách quan của việc áp dụng TQM vào quản lý chất lượng đào tạo tại các trường. Mọi thành viên trong trường đều tham gia vào quá trình quản lý chất lượng đào tạo bằng cách xác định tốt nhiệm vụ, tự cải tiến, điều chỉnh và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc của cá nhân trước tổ chức. + Tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo và nhóm biện pháp triển khai mô hình trong thời gian gần nhất. Hình thành hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng bộ máy quản lý, cơ chế hoạt động và các điều kiện quản lý chất lượng đào tạo phù hợp với quan điểm TQM. Xây dựng chính sách chất lượng, kế hoạch chất lượng, hệ thống tiêu chí chuẩn đánh giá chất lượng, hoàn thiện chức trách nhiệm vụ cho các tổ chức và cá nhân và đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng cho nhu cầu đào tạo. + Xây dựng mối quan hệ thông tin đa chiều với sinh viên đang học, học viên đã tốt nghiệp, các đơn vị sử dụng sinh viên tốt nghiệp, thường xuyên tổ chức xin ý kiến bằng phiếu hỏi, hòm thư góp ý, hội nghị sơ kết, tổng kết, hoặc hội nghị khách hàng đánh giá về chất lượng đào tạo của nhà trường. + Các lãnh đạo và toàn bộ CBQL và GV trường ĐHTT phải có một sự cam kết bền bỉ, quyết tâm thực hiện tốt các biện pháp quản lý đã đề ra để đạt được mục tiêu đào tạo, chất lượng đào tạo, sứ mạng tầm nhìn của ĐHTT. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY