[Tóm tắt] Luận án Quản lí quá trình đào tạo theo tín chỉ ở đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

<p> 1. Kết luận Để phát huy được những ưu điểm, thế mạnh của ĐT theo tín chỉ, trường ĐH học cần có một hệ thông QL quá trình ĐT theo TC phù hợp. Nhận thức được điều đó, luận án đã tập trung nghiên cứu các vấn đề về lý luận và thực tiễn về QL quá trình ĐT theo TC theo hướng tiếp cận nhiệm vụ, trách nhiệm của chủ thể và đề xuất 6 GP mang tính khả thi cao trong bôi cảnh, môi trường ĐT của các trường trực thuộc ĐHQG - HCM. Luận án cũng chỉ ra cần có sự ưu tiên trong quá trình áp dụng các GP. 2. Khuyến nghị 2.1. Đối với Bộ giáo dục và Đào tạo - Xây dựng các tiêu chí ĐG hoặc Khung tham chiếu cho hoạt động ĐT theo tín chỉ được sử dụng như là công cụ để ĐG các trường ĐH. - Có kế hoạch KT ĐG hoạt động ĐT theo TC định kỳ ở từng nhóm, vùng đại học trên cả nước. - Có những chế độ, chính sách khuyến khích và phù hợp với hoạt động ĐT theo TC. 2.2. Đối Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh - Có vai trò là người nôi kết các trường đại học với nhau trong việc phôi kết hợp, chia sẻ trong công tác ĐT, QL ĐT theo TC. - Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định thông nhất về hoạt động ĐT theo tín chỉ trong nhóm các trường trực thuộc ĐHQG - HCM. - Hỗ trợ, tư vấn cho các trường ĐH còn gặp nhiều thách thức trong ĐT theo TC. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY