[Tóm tắt] Luận án Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

1. Kết luận 1.1. Nội dung QL hoạt động DH TH theo tiếp cận sư phạm tương tác trong bối cảnh đôi mới căn bản va toan diện GD bao gồm: QL hoạt động dạy (QL việc xây dựng va thực hiện kế hoạch DH; QL đôi mới PPDH; QL việc triển khai quan điểm sư phạm tương tác vao trong hoạt động dạy của GV; QL việc sử dung va bồi dưỡng đội ngũ GV; QL hoạt động kiểm tra - đánh giá GV); QL hoạt động học (QL triển khai quan điểm sư phạm tương tác vao trong hoạt động học của HS; QL việc hình thanh ki năng tự học cho HS; QL đôi mới đánh giá kết quả học tập của HS theo muc tiêu phát triển năng lực); QL môi trường DH (QL môi trường DH bên trong; QL môi trường bên ngoai nha trường). 1.2. Công tác QL dạy va học ở các trường TH co phần chưa phản ánh đúng thực chât kết quả GD - ĐT, chưa đáp ứng muc tiêu đôi mới căn bản va toan diện GD TH, chưa đáp ứng được yêu cầu của xa hội ma trước hết la nhân dân TPHCM.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY