[Tóm tắt] Luận án Quản lý đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục

.1. Về mặt lý luận, QL ĐNGVTATH thuộc phạm trù QLNNL nói chung của một ngành, một lĩnh vực. Nó nằm trong hệ thống các vấn đề của QLNNL và có mối quan hệ biện chứng với các lĩnh vực sử dụng NNL, môi trường NNL. Các biện pháp quản lý phát triển ĐNGVTATH được tích hợp từ các hướng tiếp cận khác nhau và nằm trong hệ thống các biện pháp về phát triển ĐN, sử dụng ĐN và tạo môi trường cho ĐN. Theo quan điểm hệ thống, hệ biện pháp đó cần được đề cập một cách toàn diện cả 3 mặt (số lượng, cơ cấu, chất lượng). Tuy nhiên, phần nghiên cứu chuyên sâu và các biện pháp đề ra chủ yếu phải nhấn mạnh đến vấn đề phát triển GV theo năng lực (bao gồm GD, ĐT, BD, phát triển bền vững từng GV và cả ĐN, các chính sách thúc đẩy động lực lao động để nâng cao hiệu quả làm việc.).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY