[Tóm tắt] Luận án Quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long

2. KIẾN NGHỊ 2.1. Với Chính phủ - Có các chính sách đầu tư đúng mức, hiệu quả, tích cực nhằm phát triển KT-XH các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL. Đặc biệt là chính sách về GD&ĐT đối với vùng ĐBSCL - “vùng trũng” về GD&ĐT. - Quan tâm nhiều hơn đến chủ trương học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và ĐTTX trong thời gian tới. 2.2. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tham mưu cho Chính phủ chính sách phát triển ĐTTX nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ ĐH đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 trong bối cảnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. - Tổ chức khảo sát dự báo, đánh giá nhu cầu nhân lực trình độ ĐH, từ đó có chính sách đào tạo và sử dụng phù hợp. - Xây dựng và thực hiện chính sách tuyển dụng, đề bạt công bằng, công khai trên cơ sở đánh giá năng lực, không phân biệt hình thức đào tạo. - Có chính sách đầu tư đúng mức cho hoạt động ĐTTX đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ ĐH trong bối cảnh hiện nay. - Tăng cường hợp tác với các CSĐT trong ngoài nước nhằm trao đổi chương trình, phương pháp, kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY