[Tóm tắt] Luận án Quản lý bồi dưỡng giảng viên cao đẳng đáp ứng đổi mới giáo dục hiện nay

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN Kết luận về tính độc lập và tính kế thừa của luận án: Tổng quan các công trình nghiên cứu ở ngoài nước cũng như ở trong nước có liên quan đến đề tài luận án cho thấy: Các công trình nghiên cứu tập trung vào phát triển, quản lí đội ngũ GV được chú ý và có nhiều công trình. Hướng nghiên cứu độc lập về quản lí bồi dưỡng GV hầu như chưa có. Đối với các trường cao đẳng khu vực Đông bắc chưa có công trình nào nghiên cứu về vấn đề bồi dưỡng và quản lí bồi dưỡng GV cho khu vực này. - Quản lí bồi dưỡng GV cao đẳng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục là hoạt động của chủ thể quản lí với hệ thống công cụ quản lí, thực hiện các chức năng quản lí, tác động đến hoạt động bồi dưỡng GV của các cấp, các tổ chức và GV nhằm làm cho đội ngũ này đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, thích ứng với sự phát triển ngày càng cao của xã hội. - Nội dung quản lí bồi dưỡng GV bao gồm: Lập kế hoạch bồi dưỡng GV. Xây dựng tổ chức trong bồi dưỡng GV. Xác định biên chế - Tuyển chọn và sử dụng trong quản lí bồi dưỡng GV. Lãnh đạo bồi dưỡng GV. Tạo động lực cho hoạt động bồi dưỡng GV. Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng GV. Quản lí cơ sở vật chất phục vụ hoạt động bồi dưỡng GV.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY