[Tóm tắt] Luận án Quan điểm Mác-xit về nhân cách và ý nghĩa của nó trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam

<p> Trên cơ sở chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam, chúng tôi cũng đã đưa ra một số khuyến nghị cơ bản. Dựa trên quan điểm của triết học Mác-xit chúng tôi cũng đã xác định nhân cách người Việt qua sự tác động tích cực và tiêu cực của yếu tố kinh tế thị trường. Tuy nhiên, dù chịu sự tác động như vậy nhưng nhân cách con người Việt Nam vẫn là sự kết tinh của những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, cùng với những đặc điểm đó thì trong điều kiện, hoàn cảnh mới, con người Việt Nam cũng cần phải có những đặc điểm mới để đáp ứng những yêu cầu mới của sự phát triển. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY