[Tóm tắt] Luận án Phát triển kinh tế hộ nông dân gắn với giảm nghèo bền vững ở tỉnh Bắc Kạn

Kinh tế hộ nông dân ở Bắc Kạn đã và đang chuyển dần từ nền kinh tế tự cung, tự cấp, sang sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, đa phần kinh tế hộ nông dân ở Bắc Kạn phát triển còn thấp, sản xuất hàng hoá phát triển chưa nhanh, hộ nông dân ở Bắc Kạn chưa theo kịp những thay đổi của sự phát triển mới, chưa có tác động nhiều đối với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, ít có cơ hội và khả năng tiếp cận thị trường. Khả năng tự thoát nghèo của hộ nông dân ở Bắc Kạn còn hạn chế. Các điều kiện để làm tăng sức mạnh của kinh tế hộ nông dân để có thể giảm nghèo một cách bền vững ở Bắc Kạn như thị trường đầu ra, công nghiệp chế biến, chất lượng lao động, khả năng tích lũy của hộ. đều thiếu và hạn chế. Từ đó cho thấy, phát triển kinh tế hộ nông dân gắn với giảm nghèo bền vững phải được giải quyết song song với nhau. Để giải quyết được vấn đề này, đòi hỏi trong thời gian tới Bắc Kạn cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ việc cơ cấu lại mô hình phát triển kinh tế, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh sự phát triển của các ngành công nghiệp chế biến nông sản, đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng ở tỉnh, tạo khung pháp lý thuận lợi giúp cho việc liên kết của hộ nông dân với các chủ thể khác, nâng cao trình độ nguồn nhân lực nhất là cho các chủ hộ, từ đó góp phần giải phóng lực lượng sản xuất, đưa kinh tế hộ nông dân phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY